کلمات تلفظ شده توسط mdmaarschalk در فورو

کاربر: mdmaarschalk مشترک تلفظ های mdmaarschalk شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
13/07/2009 doos [nl] doos تلفظ رأی
12/07/2009 pinsbek [nl] pinsbek تلفظ رأی
12/07/2009 schrijverke [nl] schrijverke تلفظ رأی
12/07/2009 spaarne [nl] spaarne تلفظ رأی
12/07/2009 ansjovis [nl] ansjovis تلفظ رأی
12/07/2009 schelvis [nl] schelvis تلفظ رأی
12/07/2009 spiering [nl] spiering تلفظ رأی
12/07/2009 clematis [nl] clematis تلفظ رأی
12/07/2009 meidoorn [nl] meidoorn تلفظ رأی
12/07/2009 korenbloem [nl] korenbloem تلفظ رأی
12/07/2009 kamperfoelie [nl] kamperfoelie تلفظ رأی
12/07/2009 sint janskruid [nl] sint janskruid تلفظ رأی
12/07/2009 kleefkruid [nl] kleefkruid تلفظ رأی
12/07/2009 teunisbloem [nl] teunisbloem تلفظ رأی
12/07/2009 patholoog-anatoom [nl] patholoog-anatoom تلفظ رأی
12/07/2009 systeembeheerder [nl] systeembeheerder تلفظ رأی
12/07/2009 secretaris [nl] secretaris تلفظ رأی
12/07/2009 secretaris-generaal [nl] secretaris-generaal تلفظ رأی
12/07/2009 Spion [nl] Spion تلفظ رأی
12/07/2009 Cellist [nl] Cellist تلفظ رأی
12/07/2009 Steward [nl] Steward تلفظ رأی
12/07/2009 Schilder [nl] Schilder تلفظ رأی
12/07/2009 souffleur [nl] souffleur تلفظ رأی
12/07/2009 Schalkwijk [nl] Schalkwijk تلفظ رأی
12/07/2009 Spijk [nl] Spijk تلفظ رأی
12/07/2009 Schoonhoven [nl] Schoonhoven تلفظ رأی
12/07/2009 Zoeterwoude-rijndijk [nl] Zoeterwoude-rijndijk تلفظ رأی
12/07/2009 Beuningen [nl] Beuningen تلفظ رأی
12/07/2009 cypres [nl] cypres تلفظ رأی
12/07/2009 Schiphol oost [nl] Schiphol oost تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: هلند

mdmaarschalk تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 44

واژگان افزوده شده: 0

نمایش ها: 3.932


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 4.071