کلمات تلفظ شده توسط mcastror در فورو صفحه 4.

کاربر: mcastror مشترک تلفظ های mcastror شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
27/02/2012 cenzontle [es] cenzontle تلفظ رأی
27/02/2012 corusca [es] corusca تلفظ رأی
27/02/2012 demodé [es] demodé تلفظ رأی
27/02/2012 matacán [es] matacán تلفظ رأی
27/02/2012 Henrique Capriles Radonski [es] Henrique Capriles Radonski تلفظ رأی
27/02/2012 Geofredo [es] Geofredo تلفظ رأی
27/02/2012 Boutique [es] Boutique تلفظ رأی
27/02/2012 baguette [es] baguette تلفظ رأی
27/02/2012 citadino [es] citadino تلفظ رأی
27/02/2012 caporal [es] caporal تلفظ رأی
27/02/2012 mecate [es] mecate تلفظ رأی
27/02/2012 mesteño [es] mesteño تلفظ رأی
27/02/2012 grullo [es] grullo تلفظ رأی
27/02/2012 prefación [es] prefación تلفظ رأی
27/02/2012 sardinel [es] sardinel تلفظ رأی
27/02/2012 grosura [es] grosura تلفظ رأی
27/02/2012 malaventura [es] malaventura تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: مکزیک

mcastror تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 107 (4 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 26

رأی ها: 5 رأی

نمایش ها: 7.206


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 2.760

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.974