کلماتی که mcastror در فوروو تلفظ کرده صفحه 4.

کاربر: mcastror مشترک تلفظ‌های mcastror شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/02/2012 corusca [es] corusca تلفظ 0 رأی
27/02/2012 demodé [es] demodé تلفظ 0 رأی
27/02/2012 matacán [es] matacán تلفظ 0 رأی
27/02/2012 Henrique Capriles Radonski [es] Henrique Capriles Radonski تلفظ 0 رأی
27/02/2012 Geofredo [es] Geofredo تلفظ 0 رأی
27/02/2012 Boutique [es] Boutique تلفظ 0 رأی
27/02/2012 baguette [es] baguette تلفظ 0 رأی
27/02/2012 citadino [es] citadino تلفظ 0 رأی
27/02/2012 caporal [es] caporal تلفظ 0 رأی
27/02/2012 mecate [es] mecate تلفظ 0 رأی
27/02/2012 mesteño [es] mesteño تلفظ 0 رأی
27/02/2012 grullo [es] grullo تلفظ 0 رأی
27/02/2012 prefación [es] prefación تلفظ 0 رأی
27/02/2012 sardinel [es] sardinel تلفظ 0 رأی
27/02/2012 grosura [es] grosura تلفظ 0 رأی
27/02/2012 malaventura [es] malaventura تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: مکزیک

mcastror تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 106 (4 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 26

رأی‌ها: 6 رأی

نمایش‌ها: 14.688


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 3.435

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.442