کلمات تلفظ شده توسط mcastror در فورو صفحه 3.

کاربر: mcastror مشترک تلفظ های mcastror شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
28/02/2012 sustitución [es] sustitución تلفظ رأی
28/02/2012 socialmente [es] socialmente تلفظ رأی
28/02/2012 convencionalismo [es] convencionalismo تلفظ رأی
28/02/2012 retroactividad [es] retroactividad تلفظ رأی
28/02/2012 territorialidad [es] territorialidad تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/02/2012 filológico [es] filológico تلفظ رأی
28/02/2012 inexistencia [es] inexistencia تلفظ رأی
28/02/2012 incoercible [es] incoercible تلفظ رأی
28/02/2012 incoercibilidad [es] incoercibilidad تلفظ رأی
28/02/2012 inferencia [es] inferencia تلفظ رأی
28/02/2012 bilateralidad [es] bilateralidad تلفظ رأی
28/02/2012 exegético [es] exegético تلفظ رأی
27/02/2012 normatividad [es] normatividad تلفظ رأی
27/02/2012 amenamente [es] amenamente تلفظ رأی
27/02/2012 Xoloitzcuintle [es] Xoloitzcuintle تلفظ رأی
27/02/2012 estadía [es] estadía تلفظ رأی
27/02/2012 minucioso [es] minucioso تلفظ رأی
27/02/2012 dactiloscopía [es] dactiloscopía تلفظ رأی
27/02/2012 endocrinóloga [es] endocrinóloga تلفظ رأی
27/02/2012 cereza [es] cereza تلفظ -1 رأی
27/02/2012 allegar [es] allegar تلفظ رأی
27/02/2012 exuberancia [es] exuberancia تلفظ رأی
27/02/2012 hacendoso [es] hacendoso تلفظ رأی
27/02/2012 disipar [es] disipar تلفظ رأی
27/02/2012 diplomacia [es] diplomacia تلفظ رأی
27/02/2012 Haroldo [es] Haroldo تلفظ رأی
27/02/2012 Valencia [es] Valencia تلفظ رأی
27/02/2012 estevado [es] estevado تلفظ رأی
27/02/2012 típula [es] típula تلفظ رأی
27/02/2012 Güero [es] Güero تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: مکزیک

mcastror تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 107 (4 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 26

رأی ها: 5 رأی

نمایش ها: 7.412


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 2.760

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.978