کلماتی که mcastror برای تلفظ در فوروو افزوده

کاربر: mcastror مشترک تلفظ‌های mcastror شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
09/06/2013 pectina [es] pectina تلفظ توسط nasumi
08/03/2012 Jewess [en] Jewess تلفظ توسط wkshimself
02/03/2012 barman [en] barman تلفظ توسط TopQuark
28/02/2012 resarcimiento [es] resarcimiento تلفظ 0 رأی
28/02/2012 constituyente [es] constituyente تلفظ 0 رأی
28/02/2012 silogismo [es] silogismo تلفظ 0 رأی
28/02/2012 unilateralidad [es] unilateralidad تلفظ 0 رأی
28/02/2012 indivisibilidad [es] indivisibilidad تلفظ 0 رأی
28/02/2012 heteronomía [es] heteronomía تلفظ 0 رأی
28/02/2012 diferido [es] diferido تلفظ 0 رأی
28/02/2012 disciplinario [es] disciplinario تلفظ 0 رأی
28/02/2012 pretensor [es] pretensor تلفظ 0 رأی
28/02/2012 dominativo [es] dominativo تلفظ 0 رأی
28/02/2012 socialmente [es] socialmente تلفظ 0 رأی
28/02/2012 convencionalismo [es] convencionalismo تلفظ 0 رأی
28/02/2012 retroactividad [es] retroactividad تلفظ 0 رأی
28/02/2012 territorialidad [es] territorialidad تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/02/2012 filológico [es] filológico تلفظ 0 رأی
28/02/2012 incoercible [es] incoercible تلفظ 0 رأی
28/02/2012 incoercibilidad [es] incoercibilidad تلفظ 0 رأی
28/02/2012 inferencia [es] inferencia تلفظ 0 رأی
28/02/2012 bilateralidad [es] bilateralidad تلفظ 0 رأی
28/02/2012 exegético [es] exegético تلفظ 0 رأی
27/02/2012 normatividad [es] normatividad تلفظ 0 رأی
27/02/2012 amenamente [es] amenamente تلفظ 0 رأی
27/02/2012 endocrinóloga [es] endocrinóloga تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: مکزیک

mcastror تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 106 (4 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 26

رأی‌ها: 6 رأی

نمایش‌ها: 14.593


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 3.439

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.440