کلمات تلفظ شده توسط mbarbosa در فورو

کاربر: mbarbosa مشترک تلفظ های mbarbosa شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
24/01/2011 perrito [es] perrito تلفظ 0 رأی
24/01/2011 corroncho [es] corroncho تلفظ 0 رأی
24/01/2011 guau [es] guau تلفظ 0 رأی
24/01/2011 jota [es] jota تلفظ 0 رأی
24/01/2011 cachaco [es] cachaco تلفظ 0 رأی
24/01/2011 pollo [es] pollo تلفظ 0 رأی
24/01/2011 cruz [es] cruz تلفظ 0 رأی
24/01/2011 Bogotá [es] Bogotá تلفظ 0 رأی
24/01/2011 chipaque [es] chipaque تلفظ 0 رأی
24/01/2011 Mario [es] Mario تلفظ 0 رأی
24/01/2011 México [es] México تلفظ -1 رأی
24/01/2011 chévere [es] chévere تلفظ 0 رأی
24/01/2011 Lucha [es] Lucha تلفظ 0 رأی
24/01/2011 mensaje [es] mensaje تلفظ 0 رأی
24/01/2011 refajo [es] refajo تلفظ 0 رأی
24/01/2011 deje [es] deje تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: کلمبیا

mbarbosa تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 16

واژگان افزوده شده: 3

رأی ها: 1 رأی

نمایش ها: 4.306


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 11.004

مکان بر اساس تلفظ ها: 8.332