کلمات تلفظ شده توسط mbarbosa در فورو

کاربر: mbarbosa مشترک تلفظ های mbarbosa شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
24/01/2011 perrito [es] perrito تلفظ رأی
24/01/2011 corroncho [es] corroncho تلفظ رأی
24/01/2011 guau [es] guau تلفظ رأی
24/01/2011 jota [es] jota تلفظ رأی
24/01/2011 cachaco [es] cachaco تلفظ رأی
24/01/2011 pollo [es] pollo تلفظ 0 رأی
24/01/2011 cruz [es] cruz تلفظ رأی
24/01/2011 Bogotá [es] Bogotá تلفظ رأی
24/01/2011 chipaque [es] chipaque تلفظ رأی
24/01/2011 Mario [es] Mario تلفظ رأی
24/01/2011 México [es] México تلفظ -1 رأی
24/01/2011 chévere [es] chévere تلفظ رأی
24/01/2011 Lucha [es] Lucha تلفظ رأی
24/01/2011 mensaje [es] mensaje تلفظ رأی
24/01/2011 refajo [es] refajo تلفظ رأی
24/01/2011 deje [es] deje تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: کلمبیا

mbarbosa تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 16

واژگان افزوده شده: 3

رأی ها: 1 رأی

نمایش ها: 4.237


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 12.614

مکان بر اساس تلفظ ها: 8.511