کلمات تلفظ شده توسط maurostingo در فورو

کاربر: maurostingo مشترک تلفظ های maurostingo شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
31/03/2011 cort [lmo] cort تلفظ رأی
31/03/2011 travers [lmo] travers تلفظ رأی
31/03/2011 squella [lmo] squella تلفظ رأی
31/03/2011 dicember [lmo] dicember تلفظ رأی
31/03/2011 tosa [lmo] tosa تلفظ رأی
31/03/2011 canzon [lmo] canzon تلفظ رأی
31/03/2011 malaa [lmo] malaa تلفظ رأی
31/03/2011 fium [lmo] fium تلفظ رأی
31/03/2011 sas [lmo] sas تلفظ رأی
31/03/2011 svelt [lmo] svelt تلفظ رأی
31/03/2011 anca [lmo] anca تلفظ رأی
31/03/2011 mur [lmo] mur تلفظ رأی
31/03/2011 disgrazia [lmo] disgrazia تلفظ رأی
31/03/2011 Bon [lmo] Bon تلفظ رأی
31/03/2011 lui [lmo] lui تلفظ رأی
31/03/2011 venerdì [lmo] venerdì تلفظ رأی
31/03/2011 formét [lmo] formét تلفظ رأی
31/03/2011 [lmo] Dì تلفظ رأی
31/03/2011 borosa [it] borosa تلفظ رأی
31/03/2011 borraccina [it] borraccina تلفظ رأی
31/03/2011 borraccio [it] borraccio تلفظ رأی
31/03/2011 borrana [it] borrana تلفظ رأی
31/03/2011 borratore [it] borratore تلفظ رأی
31/03/2011 borratura [it] borratura تلفظ رأی
31/03/2011 borsaio [it] borsaio تلفظ رأی
31/03/2011 borsaiuolo [it] borsaiuolo تلفظ رأی
31/03/2011 borsanerista [it] borsanerista تلفظ رأی
31/03/2011 borzacchino [it] borzacchino تلفظ رأی
31/03/2011 borsetto [it] borsetto تلفظ رأی
31/03/2011 borzacchio [it] borzacchio تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

nessuno

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایتالیا

وب: http://viaggiandosela.blogspot.com

maurostingo تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 67

واژگان افزوده شده: 4

نمایش ها: 8.310


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 9.803

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.931