کلمات تلفظ شده توسط mars در فورو

کاربر: mars مشترک تلفظ های mars شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
12/07/2008 Portishead [en] Portishead تلفظ 2 رأی
12/07/2008 Chromeo [en] Chromeo تلفظ رأی
12/07/2008 anachronism [en] anachronism تلفظ 1 رأی
12/07/2008 thief [en] thief تلفظ -3 رأی
12/07/2008 thieves [en] thieves تلفظ 0 رأی
12/07/2008 Jessica Tandy [en] Jessica Tandy تلفظ رأی
12/07/2008 extortionately [en] extortionately تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/07/2008 libel [en] libel تلفظ -1 رأی
12/07/2008 Mars [en] Mars تلفظ رأی
12/07/2008 phallus [en] phallus تلفظ -1 رأی
12/07/2008 John Hurt [en] John Hurt تلفظ رأی
12/07/2008 Jonny Lee Miller [en] Jonny Lee Miller تلفظ رأی
12/07/2008 Alan Rickman [en] Alan Rickman تلفظ رأی
12/07/2008 you [en] you تلفظ 3 رأی
12/07/2008 Hugh Grant [en] Hugh Grant تلفظ -2 رأی
12/07/2008 judge [en] judge تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

mars تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 16 (2 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 4

رأی ها: 6 رأی

نمایش ها: 5.790


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 9.706

مکان بر اساس تلفظ ها: 8.559