فوروو: راهنمای تلفظ. تلفظ تمامی واژگان در جهان توسط افراد محلی آن زبان ها

کاربر: mariogar55 مشترک تلفظ های mariogar55 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

واژه ای در اين فهرست وجود ندارد.
واژه ای را که می خواهید تلفظ آن را بدانید اضافه کنید

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: اسپانیا

mariogar55 تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 0

واژگان افزوده شده: 0

نمایش ها: 659


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: n/a