کلماتی که mareze در فوروو تلفظ کرده صفحه 3.

کاربر: mareze مشترک تلفظ‌های mareze شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/10/2014 magnetosfera [es] magnetosfera تلفظ 0 رأی
18/10/2014 relación interpersonal [es] relación interpersonal تلفظ 0 رأی
18/10/2014 pasadizo secreto [es] pasadizo secreto تلفظ 0 رأی
18/10/2014 Hasta la próxima [es] Hasta la próxima تلفظ 0 رأی
18/10/2014 características [es] características تلفظ 0 رأی
18/10/2014 despedida [es] despedida تلفظ 0 رأی
18/10/2014 demonio [es] demonio تلفظ 0 رأی
18/10/2014 conchudo [es] conchudo تلفظ 0 رأی
18/10/2014 puto [es] puto تلفظ -1 رأی
18/10/2014 mierda [es] mierda تلفظ 0 رأی
18/10/2014 boludo [es] boludo تلفظ 0 رأی
18/10/2014 releer [es] releer تلفظ 0 رأی
18/10/2014 Tailandia [es] Tailandia تلفظ 0 رأی
18/10/2014 beneficios [es] beneficios تلفظ 0 رأی
18/10/2014 ladrón [es] ladrón تلفظ 0 رأی
18/10/2014 otorinolaringólogo [es] otorinolaringólogo تلفظ 0 رأی
18/10/2014 buenos días [es] buenos días تلفظ 0 رأی
18/10/2014 cenicero [es] cenicero تلفظ 0 رأی
18/10/2014 interactivo [es] interactivo تلفظ 0 رأی
18/10/2014 reglas [es] reglas تلفظ 0 رأی
18/10/2014 Tetratiocianatodiaminocromato [es] Tetratiocianatodiaminocromato تلفظ 0 رأی
18/10/2014 1492 [es] 1492 تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: آرژانتین

mareze تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 52

واژگان افزوده شده: 2

نمایش‌ها: 8.681


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 16.916

مکان بر اساس تلفظ ها: 3.962