کلماتی که mareze در فوروو تلفظ کرده صفحه 3.

کاربر: mareze مشترک تلفظ‌های mareze شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/10/2014 desfile de moda [es] desfile de moda تلفظ 0 رأی
26/10/2014 mala racha [es] mala racha تلفظ 0 رأی
26/10/2014 traumatizado [es] traumatizado تلفظ 0 رأی
26/10/2014 mala hierba [es] mala hierba تلفظ 0 رأی
26/10/2014 tarifa del autobús [es] tarifa del autobús تلفظ 0 رأی
26/10/2014 sobreexpuesto [es] sobreexpuesto تلفظ 0 رأی
26/10/2014 mochilear [es] mochilear تلفظ 0 رأی
26/10/2014 Horacio Cartes [es] Horacio Cartes تلفظ 0 رأی
26/10/2014 aliada [es] aliada تلفظ 0 رأی
26/10/2014 a pasos agigantados [es] a pasos agigantados تلفظ 0 رأی
26/10/2014 corte real [es] corte real تلفظ 0 رأی
26/10/2014 desentumecer [es] desentumecer تلفظ 0 رأی
26/10/2014 azul celeste [es] azul celeste تلفظ 0 رأی
26/10/2014 mercado bursátil [es] mercado bursátil تلفظ 0 رأی
26/10/2014 filmación [es] filmación تلفظ 0 رأی
26/10/2014 pollo asado [es] pollo asado تلفظ 0 رأی
26/10/2014 tener claro [es] tener claro تلفظ 0 رأی
26/10/2014 fonógrafo [es] fonógrafo تلفظ 0 رأی
26/10/2014 bramadero [es] bramadero تلفظ 0 رأی
26/10/2014 taza de café [es] taza de café تلفظ 0 رأی
26/10/2014 galleta de chocolate [es] galleta de chocolate تلفظ 0 رأی
26/10/2014 gas venenoso [es] gas venenoso تلفظ 0 رأی
26/10/2014 transbordo [es] transbordo تلفظ 0 رأی
26/10/2014 estratégicos [es] estratégicos تلفظ 0 رأی
26/10/2014 lepidóptero [es] lepidóptero تلفظ 0 رأی
26/10/2014 hexápodos [es] hexápodos تلفظ 0 رأی
26/10/2014 mecópteros [es] mecópteros تلفظ 0 رأی
26/10/2014 endopterigoto [es] endopterigoto تلفظ 0 رأی
26/10/2014 arquidiócesis [es] arquidiócesis تلفظ 0 رأی
26/10/2014 interiorización [es] interiorización تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: آرژانتین

mareze تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 164

واژگان افزوده شده: 2

رأی‌ها: 1 رأی

نمایش‌ها: 10.155


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 19.908

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.479