دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/05/2015 Quechua [es] Quechua تلفظ 0 رأی
30/05/2015 entrepuente [es] entrepuente تلفظ 0 رأی
30/05/2015 alcaloide [es] alcaloide تلفظ 0 رأی
30/05/2015 Arauca [es] Arauca تلفظ 0 رأی
30/05/2015 ortopédico [es] ortopédico تلفظ 0 رأی
30/05/2015 Fabricio [es] Fabricio تلفظ 0 رأی
30/05/2015 Victor [es] Victor تلفظ 0 رأی
04/05/2015 preordinado [es] preordinado تلفظ 0 رأی