دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/06/2016 aprenden [es] aprenden تلفظ 0 رأی
25/06/2016 amamos [es] amamos تلفظ 0 رأی
25/06/2016 aprendes [es] aprendes تلفظ 0 رأی
25/06/2016 оса [es] оса تلفظ 0 رأی
25/06/2016 admiran [es] admiran تلفظ 0 رأی
25/06/2016 el rito funerario [es] el rito funerario تلفظ 0 رأی
25/06/2016 alabamiense [es] alabamiense تلفظ 0 رأی
25/06/2016 albaniano [es] albaniano تلفظ 0 رأی
24/06/2016 palabra [es] palabra تلفظ 0 رأی
22/06/2016 por otro lado [es] por otro lado تلفظ 0 رأی
22/06/2016 glucometría [es] glucometría تلفظ 0 رأی
22/06/2016 luz [es] luz تلفظ 0 رأی
22/06/2016 hablar [es] hablar تلفظ 0 رأی
22/06/2016 feliz [es] feliz تلفظ 0 رأی
22/06/2016 Francia [es] Francia تلفظ 0 رأی
22/06/2016 Dios [es] Dios تلفظ 0 رأی
22/06/2016 flor [es] flor تلفظ 0 رأی
22/06/2016 caminar [es] caminar تلفظ 0 رأی
22/06/2016 China [es] China تلفظ 0 رأی
22/06/2016 serpiente [es] serpiente تلفظ 0 رأی
22/06/2016 pingüino [es] pingüino تلفظ 0 رأی
22/06/2016 octubre [es] octubre تلفظ 0 رأی
22/06/2016 Uruguay [es] Uruguay تلفظ 0 رأی
22/06/2016 gallina [es] gallina تلفظ 0 رأی
22/06/2016 Nicaragua [es] Nicaragua تلفظ 0 رأی
22/06/2016 El Salvador [es] El Salvador تلفظ 0 رأی
22/06/2016 Costa Rica [es] Costa Rica تلفظ 0 رأی
22/06/2016 Colombia [es] Colombia تلفظ 0 رأی
22/06/2016 Chile [es] Chile تلفظ 0 رأی
22/06/2016 Argentina [es] Argentina تلفظ 0 رأی