دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
14/10/2016 ¡Buenos días! [es] ¡Buenos días! تلفظ 0 رأی
14/10/2016 buenos días [es] buenos días تلفظ 0 رأی
14/10/2016 Buenos Aires [es] Buenos Aires تلفظ 0 رأی
13/10/2016 shock [es] shock تلفظ 0 رأی
13/10/2016 Juan Antonio Pizzi [es] Juan Antonio Pizzi تلفظ 0 رأی
13/10/2016 Pizzi [es] Pizzi تلفظ 0 رأی
13/10/2016 pasar hambre [es] pasar hambre تلفظ 0 رأی
13/10/2016 casorio [es] casorio تلفظ 0 رأی
13/10/2016 superficie [es] superficie تلفظ 0 رأی
04/10/2016 tsar [es] tsar تلفظ 0 رأی
04/10/2016 imperador [es] imperador تلفظ 0 رأی
04/10/2016 favores [es] favores تلفظ 0 رأی
04/10/2016 zona lumbar [es] zona lumbar تلفظ 0 رأی
04/10/2016 región plantar [es] región plantar تلفظ 0 رأی
04/10/2016 músculo frontal [es] músculo frontal تلفظ 0 رأی
04/10/2016 músculo trapecio [es] músculo trapecio تلفظ 0 رأی
04/10/2016 músculo deltoideo [es] músculo deltoideo تلفظ 0 رأی
04/10/2016 músculo pectoral [es] músculo pectoral تلفظ 0 رأی
04/10/2016 músculo intercostal [es] músculo intercostal تلفظ 0 رأی
04/10/2016 músculo dorsal [es] músculo dorsal تلفظ 0 رأی
04/10/2016 músculo abdominal [es] músculo abdominal تلفظ 0 رأی
04/10/2016 músculo glúteo [es] músculo glúteo تلفظ 0 رأی
04/10/2016 tendón porpliteo [es] tendón porpliteo تلفظ 0 رأی
04/10/2016 músculo gemelo [es] músculo gemelo تلفظ 0 رأی
02/10/2016 tacitorno [es] tacitorno تلفظ 0 رأی
02/10/2016 barrio periférico [es] barrio periférico تلفظ 0 رأی
02/10/2016 de mala fama [es] de mala fama تلفظ 0 رأی
02/10/2016 nacer de pie [es] nacer de pie تلفظ 0 رأی
02/10/2016 Julio Salinas [es] Julio Salinas تلفظ 0 رأی
02/10/2016 Húsares [es] Húsares تلفظ 0 رأی