کلماتی که mareze در فوروو تلفظ کرده

کاربر: mareze مشترک تلفظ‌های mareze شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/12/2014 cirrosis hepática [es] cirrosis hepática تلفظ 0 رأی
14/11/2014 tratarse [es] tratarse تلفظ 0 رأی
29/10/2014 interactiva [es] interactiva تلفظ 0 رأی
29/10/2014 corazón [es] corazón تلفظ 0 رأی
29/10/2014 poco [es] poco تلفظ 0 رأی
28/10/2014 trabajar [es] trabajar تلفظ 0 رأی
28/10/2014 retraso [es] retraso تلفظ 0 رأی
28/10/2014 hecho [es] hecho تلفظ 0 رأی
28/10/2014 Jorge Luis Borges [es] Jorge Luis Borges تلفظ 0 رأی
28/10/2014 ciudad [es] ciudad تلفظ 0 رأی
28/10/2014 Ezequiel Lavezzi [es] Ezequiel Lavezzi تلفظ 0 رأی
28/10/2014 meteorología [es] meteorología تلفظ 0 رأی
28/10/2014 multidisciplinario [es] multidisciplinario تلفظ 0 رأی
28/10/2014 ateo [es] ateo تلفظ 0 رأی
28/10/2014 ateísmo [es] ateísmo تلفظ 0 رأی
28/10/2014 agnóstico [es] agnóstico تلفظ 0 رأی
28/10/2014 agnosticismo [es] agnosticismo تلفظ 0 رأی
28/10/2014 septiembre [es] septiembre تلفظ 0 رأی
28/10/2014 urbanización [es] urbanización تلفظ 0 رأی
28/10/2014 juego [es] juego تلفظ 0 رأی
28/10/2014 Chichen itzá [es] Chichen itzá تلفظ 0 رأی
28/10/2014 mal aliento [es] mal aliento تلفظ 0 رأی
28/10/2014 hidatidosis [es] hidatidosis تلفظ 0 رأی
27/10/2014 bastante [es] bastante تلفظ 0 رأی
27/10/2014 calle [es] calle تلفظ 0 رأی
27/10/2014 Sergio Agüero [es] Sergio Agüero تلفظ 0 رأی
27/10/2014 desigual [es] desigual تلفظ 0 رأی
27/10/2014 tardes [es] tardes تلفظ 0 رأی
27/10/2014 Francisco [es] Francisco تلفظ 0 رأی
27/10/2014 Rioja [es] Rioja تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: آرژانتین

mareze تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 164

واژگان افزوده شده: 2

رأی‌ها: 1 رأی

نمایش‌ها: 10.256


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 15.613

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.481