دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
13/07/2015 presiento [es] presiento تلفظ 0 رأی
13/07/2015 presintiendo [es] presintiendo تلفظ 0 رأی
13/07/2015 popote [es] popote تلفظ 0 رأی
13/07/2015 das [es] das تلفظ 0 رأی
13/07/2015 deshueso [es] deshueso تلفظ 0 رأی
13/07/2015 deshuesas [es] deshuesas تلفظ 0 رأی
13/07/2015 veamos [es] veamos تلفظ 0 رأی
13/06/2015 tecla del cursor [es] tecla del cursor تلفظ 0 رأی
13/06/2015 banda [es] banda تلفظ 0 رأی
13/06/2015 grupo [es] grupo تلفظ 0 رأی
13/06/2015 batir [es] batir تلفظ 0 رأی
13/06/2015 barca [es] barca تلفظ 0 رأی
13/06/2015 vallenato [es] vallenato تلفظ 0 رأی
30/05/2015 Parque Batlle [es] Parque Batlle تلفظ 0 رأی
30/05/2015 Sol Gabetta [es] Sol Gabetta تلفظ 0 رأی
30/05/2015 Lalo Schifrin [es] Lalo Schifrin تلفظ 0 رأی
30/05/2015 Tomás Pina [es] Tomás Pina تلفظ 0 رأی
30/05/2015 Claudio Caniggia [es] Claudio Caniggia تلفظ 0 رأی
30/05/2015 Quechua [es] Quechua تلفظ 0 رأی
30/05/2015 entrepuente [es] entrepuente تلفظ 0 رأی
30/05/2015 alcaloide [es] alcaloide تلفظ 0 رأی
30/05/2015 Arauca [es] Arauca تلفظ 0 رأی
30/05/2015 ortopédico [es] ortopédico تلفظ 0 رأی
30/05/2015 Fabricio [es] Fabricio تلفظ 0 رأی
30/05/2015 Victor [es] Victor تلفظ 0 رأی
04/05/2015 preordinado [es] preordinado تلفظ 0 رأی