کلماتی که mareze در فوروو تلفظ کرده

کاربر: mareze مشترک تلفظ‌های mareze شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/10/2014 congresional [es] congresional تلفظ 0 رأی
26/10/2014 biomecánico [es] biomecánico تلفظ 0 رأی
26/10/2014 equidistar [es] equidistar تلفظ 0 رأی
26/10/2014 exteriorización [es] exteriorización تلفظ 0 رأی
26/10/2014 rimbombar [es] rimbombar تلفظ 0 رأی
26/10/2014 roquero [es] roquero تلفظ 0 رأی
26/10/2014 .com [es] .com تلفظ 0 رأی
26/10/2014 multiplicadora [es] multiplicadora تلفظ 0 رأی
26/10/2014 aerogenerador [es] aerogenerador تلفظ 0 رأی
26/10/2014 espanglish [es] espanglish تلفظ 0 رأی
26/10/2014 teletrabajo [es] teletrabajo تلفظ 0 رأی
26/10/2014 cultureta [es] cultureta تلفظ 0 رأی
26/10/2014 mediatización [es] mediatización تلفظ 0 رأی
26/10/2014 hipervínculo [es] hipervínculo تلفظ 0 رأی
26/10/2014 neurópata [es] neurópata تلفظ 0 رأی
26/10/2014 casa disquera [es] casa disquera تلفظ 0 رأی
26/10/2014 Organización de las Naciones Unidas [es] Organización de las Naciones Unidas تلفظ 0 رأی
26/10/2014 multiverso [es] multiverso تلفظ 0 رأی
26/10/2014 Cordón umbilical [es] Cordón umbilical تلفظ 0 رأی
26/10/2014 Güegüense [es] Güegüense تلفظ 0 رأی
26/10/2014 Yaxchilán [es] Yaxchilán تلفظ 0 رأی
26/10/2014 patinaje sobre hielo [es] patinaje sobre hielo تلفظ 0 رأی
26/10/2014 eclosionar [es] eclosionar تلفظ 0 رأی
26/10/2014 siéntate [es] siéntate تلفظ 0 رأی
26/10/2014 desgarrancharse [es] desgarrancharse تلفظ 0 رأی
26/10/2014 aletejar [es] aletejar تلفظ 0 رأی
26/10/2014 retejaría [es] retejaría تلفظ 0 رأی
26/10/2014 papelera de reciclaje [es] papelera de reciclaje تلفظ 0 رأی
26/10/2014 cuartel general [es] cuartel general تلفظ 0 رأی
26/10/2014 centro de datos [es] centro de datos تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: آرژانتین

mareze تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 99

واژگان افزوده شده: 2

نمایش‌ها: 8.768


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 16.603

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.356