کلماتی که mareze در فوروو تلفظ کرده

کاربر: mareze مشترک تلفظ‌های mareze شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/10/2014 Villarta de los Montes [es] Villarta de los Montes تلفظ 0 رأی
25/10/2014 cripsis [es] cripsis تلفظ 0 رأی
25/10/2014 cruz del sur [es] cruz del sur تلفظ 0 رأی
22/10/2014 transportación [es] transportación تلفظ 0 رأی
18/10/2014 migraña [es] migraña تلفظ 0 رأی
18/10/2014 partenón [es] partenón تلفظ 0 رأی
18/10/2014 coloquialmente [es] coloquialmente تلفظ 0 رأی
18/10/2014 mastiquen [es] mastiquen تلفظ 0 رأی
18/10/2014 encantada [es] encantada تلفظ 0 رأی
18/10/2014 tuitero [es] tuitero تلفظ 0 رأی
18/10/2014 Metralleta [es] Metralleta تلفظ 0 رأی
18/10/2014 Joaquín Sánchez Rodríguez [es] Joaquín Sánchez Rodríguez تلفظ 0 رأی
18/10/2014 orín [es] orín تلفظ 0 رأی
18/10/2014 análisis de sangre [es] análisis de sangre تلفظ 0 رأی
18/10/2014 ¡Acabáramos! [es] ¡Acabáramos! تلفظ 0 رأی
18/10/2014 sónico [es] sónico تلفظ 0 رأی
18/10/2014 oso de peluche [es] oso de peluche تلفظ 0 رأی
18/10/2014 el [es] el تلفظ 0 رأی
18/10/2014 gaseosos [es] gaseosos تلفظ 0 رأی
18/10/2014 quesillo [es] quesillo تلفظ 0 رأی
18/10/2014 guanabana [es] guanabana تلفظ 0 رأی
18/10/2014 indexatorio [es] indexatorio تلفظ 0 رأی
18/10/2014 meteorológica [es] meteorológica تلفظ 0 رأی
18/10/2014 catalogado [es] catalogado تلفظ 0 رأی
18/10/2014 servilleta [es] servilleta تلفظ 0 رأی
18/10/2014 detectable [es] detectable تلفظ 0 رأی
18/10/2014 Tuitera [es] Tuitera تلفظ 0 رأی
18/10/2014 drácula [es] drácula تلفظ 0 رأی
18/10/2014 chuletón [es] chuletón تلفظ 0 رأی
18/10/2014 trazas [es] trazas تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: آرژانتین

mareze تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 52

واژگان افزوده شده: 2

نمایش‌ها: 8.684


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 19.383

مکان بر اساس تلفظ ها: 3.996