کلماتی که mareze در فوروو تلفظ کرده

کاربر: mareze مشترک تلفظ‌های mareze شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
29/10/2014 terraza [es] terraza تلفظ 0 رأی
29/10/2014 interactiva [es] interactiva تلفظ 0 رأی
29/10/2014 corazón [es] corazón تلفظ 0 رأی
29/10/2014 poco [es] poco تلفظ 0 رأی
28/10/2014 trabajar [es] trabajar تلفظ 0 رأی
28/10/2014 retraso [es] retraso تلفظ 0 رأی
28/10/2014 hecho [es] hecho تلفظ 0 رأی
28/10/2014 Jorge Luis Borges [es] Jorge Luis Borges تلفظ 0 رأی
28/10/2014 ciudad [es] ciudad تلفظ 0 رأی
28/10/2014 Ezequiel Lavezzi [es] Ezequiel Lavezzi تلفظ 0 رأی
28/10/2014 meteorología [es] meteorología تلفظ 0 رأی
28/10/2014 multidisciplinario [es] multidisciplinario تلفظ 0 رأی
28/10/2014 ateo [es] ateo تلفظ 0 رأی
28/10/2014 ateísmo [es] ateísmo تلفظ 0 رأی
28/10/2014 agnóstico [es] agnóstico تلفظ 0 رأی
28/10/2014 agnosticismo [es] agnosticismo تلفظ 0 رأی
28/10/2014 septiembre [es] septiembre تلفظ 0 رأی
28/10/2014 urbanización [es] urbanización تلفظ 0 رأی
28/10/2014 juego [es] juego تلفظ 0 رأی
28/10/2014 Chichen itzá [es] Chichen itzá تلفظ 0 رأی
28/10/2014 mal aliento [es] mal aliento تلفظ 0 رأی
28/10/2014 prosigamos [es] prosigamos تلفظ 0 رأی
28/10/2014 admiradora secreta [es] admiradora secreta تلفظ 0 رأی
28/10/2014 lubina negra [es] lubina negra تلفظ 0 رأی
28/10/2014 hidatidosis [es] hidatidosis تلفظ 0 رأی
28/10/2014 supremacía blanca [es] supremacía blanca تلفظ 0 رأی
27/10/2014 bastante [es] bastante تلفظ 0 رأی
27/10/2014 calle [es] calle تلفظ 0 رأی
27/10/2014 Sergio Agüero [es] Sergio Agüero تلفظ 0 رأی
27/10/2014 desigual [es] desigual تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: آرژانتین

mareze تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 176

واژگان افزوده شده: 2

نمایش‌ها: 8.961


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 18.603

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.346