دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/01/2016 premio de la Academia [es] premio de la Academia تلفظ 0 رأی
07/01/2016 atentos [es] atentos تلفظ 0 رأی
07/01/2016 atentas [es] atentas تلفظ 0 رأی
07/01/2016 ilesos [es] ilesos تلفظ 0 رأی
07/01/2016 ilesas [es] ilesas تلفظ 0 رأی
04/01/2016 desechable [es] desechable تلفظ 0 رأی
04/01/2016 mejorar [es] mejorar تلفظ 0 رأی
04/01/2016 epicrisis [es] epicrisis تلفظ 0 رأی
04/01/2016 entendimientos [es] entendimientos تلفظ 0 رأی
04/01/2016 acentuaciones [es] acentuaciones تلفظ 0 رأی
04/01/2016 mandarlo [es] mandarlo تلفظ 0 رأی
04/01/2016 superioras [es] superioras تلفظ 0 رأی
13/07/2015 presiento [es] presiento تلفظ 0 رأی
13/07/2015 presintiendo [es] presintiendo تلفظ 0 رأی
13/07/2015 popote [es] popote تلفظ 0 رأی
13/07/2015 das [es] das تلفظ 0 رأی
13/07/2015 deshueso [es] deshueso تلفظ 0 رأی
13/07/2015 deshuesas [es] deshuesas تلفظ 0 رأی
13/07/2015 veamos [es] veamos تلفظ 0 رأی
13/06/2015 tecla del cursor [es] tecla del cursor تلفظ 0 رأی
13/06/2015 banda [es] banda تلفظ 1 رأی
13/06/2015 grupo [es] grupo تلفظ 0 رأی
13/06/2015 batir [es] batir تلفظ 0 رأی
13/06/2015 barca [es] barca تلفظ 0 رأی
13/06/2015 vallenato [es] vallenato تلفظ 0 رأی
30/05/2015 Parque Batlle [es] Parque Batlle تلفظ 0 رأی
30/05/2015 Sol Gabetta [es] Sol Gabetta تلفظ 0 رأی
30/05/2015 Lalo Schifrin [es] Lalo Schifrin تلفظ 0 رأی
30/05/2015 Tomás Pina [es] Tomás Pina تلفظ 0 رأی
30/05/2015 Claudio Caniggia [es] Claudio Caniggia تلفظ 0 رأی