دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/09/2016 base de silla portabebés [es] base de silla portabebés تلفظ 0 رأی
24/09/2016 portabebés de tela [es] portabebés de tela تلفظ 0 رأی
24/09/2016 cine negro [es] cine negro تلفظ 0 رأی
24/09/2016 cine de gánsteres [es] cine de gánsteres تلفظ 0 رأی
24/09/2016 ficción de detectives [es] ficción de detectives تلفظ 0 رأی
24/09/2016 péplum [es] péplum تلفظ 0 رأی
24/09/2016 cine slasher [es] cine slasher تلفظ 0 رأی
24/09/2016 cine giallo [es] cine giallo تلفظ 0 رأی
24/09/2016 postapocalíptico [es] postapocalíptico تلفظ 0 رأی
24/09/2016 cine de explotación [es] cine de explotación تلفظ 0 رأی
24/09/2016 falso documental [es] falso documental تلفظ 0 رأی
24/09/2016 películas mondo [es] películas mondo تلفظ 0 رأی
24/09/2016 cine B [es] cine B تلفظ 0 رأی
24/09/2016 película de culto [es] película de culto تلفظ 0 رأی
24/09/2016 cine splatter [es] cine splatter تلفظ 0 رأی
24/09/2016 cine arte [es] cine arte تلفظ 0 رأی
20/09/2016 Mauricio Macri [es] Mauricio Macri تلفظ 0 رأی
20/09/2016 test psicológico [es] test psicológico تلفظ 0 رأی
20/09/2016 test de rorschach [es] test de rorschach تلفظ 0 رأی
20/09/2016 test [es] test تلفظ 0 رأی
19/09/2016 Martín Alaníz [es] Martín Alaníz تلفظ 0 رأی
19/09/2016 Héctor Nespral [es] Héctor Nespral تلفظ 0 رأی
17/09/2016 impositivo [es] impositivo تلفظ 0 رأی
17/09/2016 a mí también [es] a mí también تلفظ 0 رأی
16/09/2016 impredecibilidad [es] impredecibilidad تلفظ 0 رأی
16/09/2016 gerenciamiento [es] gerenciamiento تلفظ 0 رأی
16/09/2016 idas y venidas [es] idas y venidas تلفظ 0 رأی
16/09/2016 OCDE [es] OCDE تلفظ 1 رأی
16/09/2016 paraísos fiscales [es] paraísos fiscales تلفظ 0 رأی
16/09/2016 pánico de los inversores [es] pánico de los inversores تلفظ 0 رأی