کلمات تلفظ شده توسط marekja در فورو

کاربر: marekja مشترک تلفظ های marekja شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
25/12/2012 kozelec [cs] kozelec تلفظ رأی
25/12/2012 drb [cs] drb تلفظ رأی
25/12/2012 dřep [cs] dřep تلفظ رأی
25/12/2012 drancovat [cs] drancovat تلفظ رأی
25/12/2012 malichernost [cs] malichernost تلفظ رأی
11/11/2012 zednická lžíce [cs] zednická lžíce تلفظ رأی
11/11/2012 sklápěčka [cs] sklápěčka تلفظ رأی
11/11/2012 rukojeť [cs] rukojeť تلفظ رأی
11/11/2012 zedník [cs] zedník تلفظ رأی
11/11/2012 rouška [cs] rouška تلفظ رأی
11/11/2012 neostrý [cs] neostrý تلفظ رأی
11/11/2012 podexponovaný [cs] podexponovaný تلفظ رأی
11/11/2012 přeexponovaný [cs] přeexponovaný تلفظ رأی
11/11/2012 zaostřit [cs] zaostřit تلفظ رأی
11/11/2012 zlatnictví [cs] zlatnictví تلفظ رأی
11/11/2012 starožitnictví [cs] starožitnictví تلفظ رأی
11/11/2012 rybárna [cs] rybárna تلفظ رأی
11/11/2012 pekařství [cs] pekařství تلفظ رأی
11/11/2012 čistírna [cs] čistírna تلفظ رأی
11/11/2012 zrcátko [cs] zrcátko تلفظ رأی
11/11/2012 železářství [cs] železářství تلفظ رأی
11/11/2012 přesně [cs] přesně تلفظ رأی
11/11/2012 přespal [cs] přespal تلفظ رأی
11/11/2012 přestávalo [cs] přestávalo تلفظ رأی
11/11/2012 překl [cs] překl تلفظ رأی
11/11/2012 přibližovaly [cs] přibližovaly تلفظ رأی
11/11/2012 přikývla [cs] přikývla تلفظ رأی
11/11/2012 přiléhavé [cs] přiléhavé تلفظ رأی
11/11/2012 přimáčkla [cs] přimáčkla تلفظ رأی
11/11/2012 přemluvit [cs] přemluvit تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: جمهوری چک

وب: http://levneinzeraty.717.cz

marekja تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 179 (2 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 44

رأی ها: 3 رأی

نمایش ها: 8.663


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 1.936

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.274