کلماتی که marekja در فوروو تلفظ کرده

کاربر: marekja مشترک تلفظ‌های marekja شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/12/2012 kozelec [cs] kozelec تلفظ 0 رأی
25/12/2012 drb [cs] drb تلفظ 0 رأی
25/12/2012 dřep [cs] dřep تلفظ 0 رأی
25/12/2012 drancovat [cs] drancovat تلفظ 0 رأی
25/12/2012 malichernost [cs] malichernost تلفظ 0 رأی
11/11/2012 zednická lžíce [cs] zednická lžíce تلفظ 0 رأی
11/11/2012 sklápěčka [cs] sklápěčka تلفظ 0 رأی
11/11/2012 rukojeť [cs] rukojeť تلفظ 0 رأی
11/11/2012 zedník [cs] zedník تلفظ 0 رأی
11/11/2012 rouška [cs] rouška تلفظ 0 رأی
11/11/2012 neostrý [cs] neostrý تلفظ 0 رأی
11/11/2012 podexponovaný [cs] podexponovaný تلفظ 0 رأی
11/11/2012 přeexponovaný [cs] přeexponovaný تلفظ 0 رأی
11/11/2012 zaostřit [cs] zaostřit تلفظ 0 رأی
11/11/2012 zlatnictví [cs] zlatnictví تلفظ 0 رأی
11/11/2012 starožitnictví [cs] starožitnictví تلفظ 0 رأی
11/11/2012 rybárna [cs] rybárna تلفظ 0 رأی
11/11/2012 pekařství [cs] pekařství تلفظ 0 رأی
11/11/2012 čistírna [cs] čistírna تلفظ 0 رأی
11/11/2012 zrcátko [cs] zrcátko تلفظ 0 رأی
11/11/2012 železářství [cs] železářství تلفظ 0 رأی
11/11/2012 přesně [cs] přesně تلفظ 0 رأی
11/11/2012 přespal [cs] přespal تلفظ 0 رأی
11/11/2012 přestávalo [cs] přestávalo تلفظ 0 رأی
11/11/2012 překl [cs] překl تلفظ 0 رأی
11/11/2012 přibližovaly [cs] přibližovaly تلفظ 0 رأی
11/11/2012 přikývla [cs] přikývla تلفظ 0 رأی
11/11/2012 přiléhavé [cs] přiléhavé تلفظ 0 رأی
11/11/2012 přimáčkla [cs] přimáčkla تلفظ 0 رأی
11/11/2012 přemluvit [cs] přemluvit تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: جمهوری چک

marekja تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 179 (2 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 44

رأی‌ها: 3 رأی

نمایش‌ها: 11.891


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 2.209

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.465