کلماتی که marekja در فوروو تلفظ کرده

کاربر: marekja ويراستار فوروو مشترک تلفظ‌های marekja شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
31/01/2015 Hamerský potok [cs] Hamerský potok تلفظ 0 رأی
31/01/2015 Černá Desná [cs] Černá Desná تلفظ 0 رأی
31/01/2015 Podhůra [cs] Podhůra تلفظ 0 رأی
31/01/2015 Krounka [cs] Krounka تلفظ 0 رأی
31/01/2015 vsouvání [cs] vsouvání تلفظ 0 رأی
31/01/2015 Bačovka [cs] Bačovka تلفظ 0 رأی
31/01/2015 Bílá Desná [cs] Bílá Desná تلفظ 0 رأی
31/01/2015 Zlatý potok [cs] Zlatý potok تلفظ 0 رأی
31/01/2015 Strúha [cs] Strúha تلفظ 0 رأی
31/01/2015 Žejbro [cs] Žejbro تلفظ 0 رأی
31/01/2015 Javorka [cs] Javorka تلفظ 0 رأی
31/01/2015 David Deyl [cs] David Deyl تلفظ 0 رأی
31/01/2015 odstavná kolej [cs] odstavná kolej تلفظ 0 رأی
31/01/2015 Čertík [cs] Čertík تلفظ 0 رأی
31/01/2015 plamen [cs] plamen تلفظ 0 رأی
31/01/2015 proměnit [cs] proměnit تلفظ 0 رأی
31/01/2015 33-třicet tři [cs] 33-třicet tři تلفظ 0 رأی
31/01/2015 vystříknout [cs] vystříknout تلفظ 0 رأی
31/01/2015 tlačenka [cs] tlačenka تلفظ 0 رأی
31/01/2015 Jan Kaplický [cs] Jan Kaplický تلفظ 0 رأی
31/01/2015 rozebrat [cs] rozebrat تلفظ 0 رأی
31/01/2015 rozebírat [cs] rozebírat تلفظ 0 رأی
31/01/2015 zhnědnout [cs] zhnědnout تلفظ 0 رأی
31/01/2015 ponížení [cs] ponížení تلفظ 0 رأی
31/01/2015 dloubnout [cs] dloubnout تلفظ 0 رأی
31/01/2015 vernisáž [cs] vernisáž تلفظ 0 رأی
31/01/2015 rozladěný [cs] rozladěný تلفظ 0 رأی
31/01/2015 schoulený [cs] schoulený تلفظ 0 رأی
31/01/2015 potemnět [cs] potemnět تلفظ 0 رأی
31/01/2015 dloubat [cs] dloubat تلفظ 0 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: جمهوری چک


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 511 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 57

رأی‌ها: 4 رأی

نمایش‌ها: 12.921


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 1.900

مکان بر اساس تلفظ ها: 424