کلماتی که marekja در فوروو تلفظ کرده

کاربر: marekja ويراستار فوروو مشترک تلفظ‌های marekja شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/02/2015 kmotřenec [cs] kmotřenec تلفظ 0 رأی
27/02/2015 švagr [cs] švagr تلفظ 0 رأی
27/02/2015 kmotřenka [cs] kmotřenka تلفظ 0 رأی
26/02/2015 ujišťovat [cs] ujišťovat تلفظ 0 رأی
26/02/2015 poslanec [cs] poslanec تلفظ 0 رأی
26/02/2015 Velešín [cs] Velešín تلفظ 0 رأی
26/02/2015 vějíř [cs] vějíř تلفظ 0 رأی
26/02/2015 Jaroslava [cs] Jaroslava تلفظ 0 رأی
26/02/2015 obchod [cs] obchod تلفظ 0 رأی
26/02/2015 Rožmberk nad Vltavou [cs] Rožmberk nad Vltavou تلفظ 0 رأی
26/02/2015 nevýhodný [cs] nevýhodný تلفظ 0 رأی
26/02/2015 odbojář [cs] odbojář تلفظ 0 رأی
26/02/2015 lilek [cs] lilek تلفظ 0 رأی
26/02/2015 odbojový [cs] odbojový تلفظ 0 رأی
25/02/2015 středočeský [cs] středočeský تلفظ 0 رأی
25/02/2015 ženatý [cs] ženatý تلفظ 0 رأی
25/02/2015 protest [cs] protest تلفظ 0 رأی
25/02/2015 pracovní poměr [cs] pracovní poměr تلفظ 0 رأی
25/02/2015 nahradit [cs] nahradit تلفظ 0 رأی
25/02/2015 centimetr [cs] centimetr تلفظ 0 رأی
25/02/2015 levně [cs] levně تلفظ 0 رأی
25/02/2015 Nest [cs] Nest تلفظ 0 رأی
25/02/2015 kemp [cs] kemp تلفظ 0 رأی
25/02/2015 pesimistický [cs] pesimistický تلفظ 0 رأی
25/02/2015 optimistický [cs] optimistický تلفظ 0 رأی
25/02/2015 Jihočeský [cs] Jihočeský تلفظ 0 رأی
25/02/2015 nevděčný [cs] nevděčný تلفظ 0 رأی
25/02/2015 rozlehlý [cs] rozlehlý تلفظ 0 رأی
25/02/2015 pramen práva [cs] pramen práva تلفظ 0 رأی
25/02/2015 chladno [cs] chladno تلفظ 0 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: جمهوری چک


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 1.067 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 61

رأی‌ها: 12 رأی

نمایش‌ها: 14.418


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 1.836

مکان بر اساس تلفظ ها: 309