کلمات تلفظ شده توسط marcioalmada در فورو

کاربر: marcioalmada مشترک تلفظ های marcioalmada شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
28/09/2012 aboiador [pt] aboiador تلفظ رأی
28/09/2012 VIP [pt] VIP تلفظ رأی
28/09/2012 homocinética [pt] homocinética تلفظ رأی
28/09/2012 reizinho [pt] reizinho تلفظ رأی
28/09/2012 naba [pt] naba تلفظ رأی
28/09/2012 eurritmia [pt] eurritmia تلفظ رأی
28/09/2012 guampa [pt] guampa تلفظ رأی
27/09/2012 pampeano [pt] pampeano تلفظ رأی
27/09/2012 Caixa Geral de Depósitos [pt] Caixa Geral de Depósitos تلفظ رأی
26/09/2012 malnascido [pt] malnascido تلفظ رأی
26/09/2012 ilustre analfabeto [pt] ilustre analfabeto تلفظ رأی
26/09/2012 tucanense [pt] tucanense تلفظ رأی
25/09/2012 Socialismo fabiano [pt] Socialismo fabiano تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/09/2012 mooca [pt] mooca تلفظ رأی
25/09/2012 latinidade [pt] latinidade تلفظ رأی
25/09/2012 simbologismo [pt] simbologismo تلفظ رأی
25/09/2012 inserte [pt] inserte تلفظ رأی
25/09/2012 sarrabujo [pt] sarrabujo تلفظ رأی
25/09/2012 baiardo [pt] baiardo تلفظ رأی
25/09/2012 wagnerite [pt] wagnerite تلفظ رأی
25/09/2012 quero-quero [pt] quero-quero تلفظ رأی
25/09/2012 pronunciologia [pt] pronunciologia تلفظ رأی
25/09/2012 incastigável [pt] incastigável تلفظ رأی
25/09/2012 carramanchão [pt] carramanchão تلفظ رأی
25/09/2012 parnamirim [pt] parnamirim تلفظ رأی
25/09/2012 epígeno [pt] epígeno تلفظ رأی
25/09/2012 epinastia [pt] epinastia تلفظ رأی
25/09/2012 patrola [pt] patrola تلفظ رأی
25/09/2012 epimérase [pt] epimérase تلفظ رأی
25/09/2012 poligrafia [pt] poligrafia تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

Quero aprender novas linguas e pronuncias

I want to learn new languages

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: برزیل

marcioalmada تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 57 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 139

رأی ها: 1 رأی

نمایش ها: 4.111


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 899

مکان بر اساس تلفظ ها: 3.325