کلمات تلفظ شده توسط manyaha در فورو صفحه 8.

کاربر: manyaha ويراستار فوروو مشترک تلفظ های manyaha شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
04/09/2010 фолк-рок [ru] фолк-рок تلفظ رأی
04/09/2010 фолить [ru] фолить تلفظ رأی
04/09/2010 газонам [ru] газонам تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/09/2010 фолкнеровский [ru] фолкнеровский تلفظ رأی
26/07/2010 беззаботность [ru] беззаботность تلفظ رأی
20/07/2010 обстрематься [ru] обстрематься تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/07/2010 нарик [ru] нарик تلفظ رأی
20/07/2010 нарк [ru] нарк تلفظ رأی
20/07/2010 нарики [ru] нарики تلفظ رأی
20/07/2010 нарки [ru] нарки تلفظ رأی
20/07/2010 кислица [ru] кислица تلفظ رأی
20/07/2010 тупоумие [ru] тупоумие تلفظ رأی
20/07/2010 тупоумный [ru] тупоумный تلفظ رأی
20/07/2010 заквашенный [ru] заквашенный تلفظ رأی
20/07/2010 мешочница [ru] мешочница تلفظ رأی
20/07/2010 хапуга [ru] хапуга تلفظ رأی
20/07/2010 двоечница [ru] двоечница تلفظ رأی
20/07/2010 пятёрочница [ru] пятёрочница تلفظ رأی
20/07/2010 мамка [ru] мамка تلفظ رأی
20/07/2010 троечница [ru] троечница تلفظ رأی
20/07/2010 мамулечка [ru] мамулечка تلفظ رأی
20/07/2010 огреть [ru] огреть تلفظ رأی
20/07/2010 припереть [ru] припереть تلفظ رأی
20/07/2010 припереться [ru] припереться تلفظ رأی
20/07/2010 обидные [ru] обидные تلفظ رأی
20/07/2010 тупость [ru] тупость تلفظ رأی
20/07/2010 туповатый [ru] туповатый تلفظ رأی
20/07/2010 хитроумный [ru] хитроумный تلفظ رأی
20/07/2010 хитренький [ru] хитренький تلفظ رأی
20/07/2010 хитрющий [ru] хитрющий تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: روسیه

وب: http://eldoradio.ru

manyaha تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 3.727 (432 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 10

رأی ها: 439 رأی

نمایش ها: 42.930


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 5.213

مکان بر اساس تلفظ ها: 89