کلمات تلفظ شده توسط manyaha در فورو صفحه 5.

کاربر: manyaha ويراستار فوروو مشترک تلفظ های manyaha شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
05/02/2011 фрикативный [ru] фрикативный تلفظ رأی
05/02/2011 полудолгий [ru] полудолгий تلفظ رأی
05/02/2011 размыкание [ru] размыкание تلفظ رأی
05/02/2011 редукция [ru] редукция تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/02/2011 придыхание [ru] придыхание تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/09/2010 дружный [ru] дружный تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
04/09/2010 циничный [ru] циничный تلفظ رأی
04/09/2010 шарлатанство [ru] шарлатанство تلفظ رأی
04/09/2010 пускач [ru] пускач تلفظ رأی
04/09/2010 пускание [ru] пускание تلفظ رأی
04/09/2010 борение [ru] борение تلفظ رأی
04/09/2010 бонмотист [ru] бонмотист تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/09/2010 бонмо [ru] бонмо تلفظ رأی
04/09/2010 бонитет [ru] бонитет تلفظ رأی
04/09/2010 солодовня [ru] солодовня تلفظ رأی
04/09/2010 циник [ru] циник تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/09/2010 соложение [ru] соложение تلفظ رأی
04/09/2010 солодиться [ru] солодиться تلفظ رأی
04/09/2010 солодильный [ru] солодильный تلفظ رأی
04/09/2010 солоделый [ru] солоделый تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/09/2010 солодильня [ru] солодильня تلفظ رأی
04/09/2010 солодеть [ru] солодеть تلفظ رأی
04/09/2010 чужестранка [ru] чужестранка تلفظ رأی
04/09/2010 бондарь [ru] бондарь تلفظ رأی
04/09/2010 футер [ru] футер تلفظ رأی
04/09/2010 фуганочный [ru] фуганочный تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/09/2010 угодничание [ru] угодничание تلفظ رأی
04/09/2010 фурьеристский [ru] фурьеристский تلفظ رأی
04/09/2010 фурьерист [ru] фурьерист تلفظ رأی
04/09/2010 фурьеризм [ru] фурьеризм تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: روسیه

وب: http://eldoradio.ru

manyaha تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 3.727 (432 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 10

رأی ها: 439 رأی

نمایش ها: 42.919


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 5.351

مکان بر اساس تلفظ ها: 89