کلمات تلفظ شده توسط manyaha در فورو صفحه 3.

کاربر: manyaha ويراستار فوروو مشترک تلفظ های manyaha شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
12/02/2011 мангль [ru] мангль تلفظ رأی
12/02/2011 проделывать [ru] проделывать تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/02/2011 палеоазиат [ru] палеоазиат تلفظ رأی
12/02/2011 проделка [ru] проделка تلفظ رأی
12/02/2011 рыбоходный [ru] рыбоходный تلفظ رأی
12/02/2011 Липинский [ru] Липинский تلفظ رأی
12/02/2011 вырубать [ru] вырубать تلفظ رأی
12/02/2011 снегирёк [ru] снегирёк تلفظ رأی
12/02/2011 разрыхляться [ru] разрыхляться تلفظ رأی
12/02/2011 кайманы [ru] кайманы تلفظ رأی
12/02/2011 Лещинский [ru] Лещинский تلفظ رأی
12/02/2011 снискать [ru] снискать تلفظ رأی
12/02/2011 камнедробление [ru] камнедробление تلفظ رأی
12/02/2011 камнесечение [ru] камнесечение تلفظ رأی
12/02/2011 Василий Фёдорович Линденбаум [ru] Василий Фёдорович Линденбаум تلفظ رأی
12/02/2011 Андор Арнольдович Лилиенталь [ru] Андор Арнольдович Лилиенталь تلفظ رأی
12/02/2011 курчавинка [ru] курчавинка تلفظ رأی
12/02/2011 сизоворонковые [ru] сизоворонковые تلفظ رأی
12/02/2011 Юрий Линник [ru] Юрий Линник تلفظ رأی
12/02/2011 Лещёв [ru] Лещёв تلفظ رأی
12/02/2011 синодный [ru] синодный تلفظ رأی
12/02/2011 синодик [ru] синодик تلفظ رأی
12/02/2011 синодический [ru] синодический تلفظ رأی
12/02/2011 синологический [ru] синологический تلفظ رأی
12/02/2011 синодский [ru] синодский تلفظ رأی
12/02/2011 синология [ru] синология تلفظ رأی
12/02/2011 Фадеевич [ru] Фадеевич تلفظ رأی
12/02/2011 Фадеевна [ru] Фадеевна تلفظ رأی
12/02/2011 Фаддеевна [ru] Фаддеевна تلفظ رأی
12/02/2011 Фалалеевна [ru] Фалалеевна تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: روسیه

وب: http://eldoradio.ru

manyaha تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 3.727 (432 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 10

رأی ها: 439 رأی

نمایش ها: 42.887


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 5.194

مکان بر اساس تلفظ ها: 89