کلماتی که manyaha در فوروو تلفظ کرده

کاربر: manyaha مشترک تلفظ‌های manyaha شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
01/11/2013 напомнят [ru] напомнят تلفظ 0 رأی
17/10/2011 Кочергин [ru] Кочергин تلفظ -2 رأی
17/10/2011 прижимной [ru] прижимной تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/10/2011 приемник [ru] приемник تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/09/2011 хлястик [ru] хлястик تلفظ 0 رأی
08/08/2011 Сунтар [ru] Сунтар تلفظ 0 رأی
08/08/2011 Чернолихов [ru] Чернолихов تلفظ 1 رأی
08/08/2011 канонер [ru] канонер تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/08/2011 Григорий Санакоев [ru] Григорий Санакоев تلفظ 0 رأی
08/08/2011 Лепёхин [ru] Лепёхин تلفظ 0 رأی
08/08/2011 Анна Чумаченко [ru] Анна Чумаченко تلفظ 0 رأی
08/08/2011 оренбургский [ru] оренбургский تلفظ 0 رأی
08/08/2011 Михаил Шишкин [ru] Михаил Шишкин تلفظ 1 رأی
20/02/2011 Екатерина Донич [ru] Екатерина Донич تلفظ 0 رأی
20/02/2011 Днепров [ru] Днепров تلفظ 0 رأی
20/02/2011 Долинин [ru] Долинин تلفظ 0 رأی
20/02/2011 Сясьстрой [ru] Сясьстрой تلفظ 0 رأی
20/02/2011 иммунизация [ru] иммунизация تلفظ 0 رأی
20/02/2011 Джордж Баланчин [ru] Джордж Баланчин تلفظ 0 رأی
20/02/2011 Анна Чакветадзе [ru] Анна Чакветадзе تلفظ 0 رأی
20/02/2011 Коран [ru] Коран تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/02/2011 бездуховный [ru] бездуховный تلفظ 0 رأی
20/02/2011 необоснованный [ru] необоснованный تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/02/2011 геологический [ru] геологический تلفظ 0 رأی
20/02/2011 ДНК [ru] ДНК تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
20/02/2011 переворачивать [ru] переворачивать تلفظ 0 رأی
20/02/2011 поверхностный [ru] поверхностный تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/02/2011 Дровяная улица [ru] Дровяная улица تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/02/2011 Дегтярная улица [ru] Дегтярная улица تلفظ 0 رأی
13/02/2011 Домодедовская улица [ru] Домодедовская улица تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: روسیه

manyaha تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 3.652 (445 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 10

رأی‌ها: 464 رأی

نمایش‌ها: 63.490


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 6.615

مکان بر اساس تلفظ ها: 108