کلمات تلفظ شده توسط manyaha در فورو

کاربر: manyaha ويراستار فوروو مشترک تلفظ های manyaha شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
01/11/2013 напомнят [ru] напомнят تلفظ 0 رأی
17/10/2011 Кочергин [ru] Кочергин تلفظ 0 رأی
17/10/2011 прижимной [ru] прижимной تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/10/2011 приемник [ru] приемник تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/09/2011 хлястик [ru] хлястик تلفظ 0 رأی
08/08/2011 Сунтар [ru] Сунтар تلفظ 0 رأی
08/08/2011 Чернолихов [ru] Чернолихов تلفظ 0 رأی
08/08/2011 канонер [ru] канонер تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/08/2011 Григорий Санакоев [ru] Григорий Санакоев تلفظ 0 رأی
08/08/2011 Лепёхин [ru] Лепёхин تلفظ 0 رأی
08/08/2011 Анна Чумаченко [ru] Анна Чумаченко تلفظ 0 رأی
08/08/2011 оренбургский [ru] оренбургский تلفظ 0 رأی
08/08/2011 Михаил Шишкин [ru] Михаил Шишкин تلفظ 0 رأی
20/02/2011 Екатерина Донич [ru] Екатерина Донич تلفظ 0 رأی
20/02/2011 Днепров [ru] Днепров تلفظ 0 رأی
20/02/2011 Долинин [ru] Долинин تلفظ 0 رأی
20/02/2011 Сясьстрой [ru] Сясьстрой تلفظ 0 رأی
20/02/2011 иммунизация [ru] иммунизация تلفظ 0 رأی
20/02/2011 Джордж Баланчин [ru] Джордж Баланчин تلفظ 0 رأی
20/02/2011 Анна Чекветадзе [ru] Анна Чекветадзе تلفظ 0 رأی
20/02/2011 Коран [ru] Коран تلفظ 0 رأی
20/02/2011 бездуховный [ru] бездуховный تلفظ 0 رأی
20/02/2011 необоснованный [ru] необоснованный تلفظ 0 رأی
20/02/2011 геологический [ru] геологический تلفظ 0 رأی
20/02/2011 ДНК [ru] ДНК تلفظ 0 رأی
20/02/2011 переворачивать [ru] переворачивать تلفظ 0 رأی
20/02/2011 поверхностный [ru] поверхностный تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/02/2011 Дровяная улица [ru] Дровяная улица تلفظ 0 رأی
13/02/2011 Дегтярная улица [ru] Дегтярная улица تلفظ 0 رأی
13/02/2011 Домодедовская улица [ru] Домодедовская улица تلفظ 0 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: روسیه

وب: http://eldoradio.ru

manyaha تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 3.727 (433 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 10

رأی ها: 442 رأی

نمایش ها: 43.286


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 5.280

مکان بر اساس تلفظ ها: 89