کلمات تلفظ شده توسط mamali در فورو صفحه 4.

کاربر: mamali مشترک تلفظ های mamali شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
30/09/2012 پيگرد [fa] پيگرد تلفظ رأی
30/09/2012 باز جويي [fa] باز جويي تلفظ رأی
30/09/2012 باز جويي كردن [fa] باز جويي كردن تلفظ رأی
30/09/2012 ابدیت [fa] ابدیت تلفظ رأی
30/09/2012 بادوام [fa] بادوام تلفظ رأی
30/09/2012 یونسکو [fa] یونسکو تلفظ رأی
30/09/2012 Ahura Mazda [fa] Ahura Mazda تلفظ رأی
30/09/2012 فائو [fa] فائو تلفظ رأی
30/09/2012 رهبری [fa] رهبری تلفظ رأی
30/09/2012 تهديدآميز [fa] تهديدآميز تلفظ رأی
30/09/2012 لفاظی [fa] لفاظی تلفظ رأی
30/09/2012 ماجرا جو [fa] ماجرا جو تلفظ رأی
22/09/2012 حاشا كردن [fa] حاشا كردن تلفظ رأی
22/09/2012 مغالطه [fa] مغالطه تلفظ رأی
22/09/2012 پارک وی [fa] پارک وی تلفظ رأی
22/09/2012 وی [fa] وی تلفظ رأی
22/09/2012 .منزه [fa] .منزه تلفظ رأی
22/09/2012 حائز [fa] حائز تلفظ رأی
22/09/2012 فاحش [fa] فاحش تلفظ رأی
22/09/2012 نشد [fa] نشد تلفظ رأی
22/09/2012 فاجعه بار [fa] فاجعه بار تلفظ رأی
22/09/2012 برامد [fa] برامد تلفظ رأی
22/09/2012 فدراسیون [fa] فدراسیون تلفظ رأی
22/09/2012 افعی [fa] افعی تلفظ رأی
22/09/2012 قرنیز [fa] قرنیز تلفظ رأی
22/09/2012 فرع [fa] فرع تلفظ رأی
22/09/2012 کتب [fa] کتب تلفظ رأی
22/09/2012 تکمیلی' [fa] تکمیلی' تلفظ رأی
22/09/2012 مزور [fa] مزور تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/09/2012 درایت [fa] درایت تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: فرانسه

mamali تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 132 (3 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 15

رأی ها: 4 رأی

نمایش ها: 4.419


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 4.023

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.639