کلمات تلفظ شده توسط mamali در فورو صفحه 3.

کاربر: mamali مشترک تلفظ های mamali شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
01/10/2012 وارسي كردن [fa] وارسي كردن تلفظ رأی
01/10/2012 Kish Air [fa] Kish Air تلفظ رأی
01/10/2012 کلمه عبور [fa] کلمه عبور تلفظ رأی
01/10/2012 ریزش کوه [fa] ریزش کوه تلفظ رأی
01/10/2012 یارا شهیدی [fa] یارا شهیدی تلفظ رأی
01/10/2012 sotoudeh [fa] sotoudeh تلفظ رأی
01/10/2012 وفاق [fa] وفاق تلفظ رأی
01/10/2012 تعرض [fa] تعرض تلفظ رأی
30/09/2012 نره‌خر [fa] نره‌خر تلفظ رأی
30/09/2012 کارتک [fa] کارتک تلفظ رأی
30/09/2012 عتبات [fa] عتبات تلفظ رأی
30/09/2012 سوگماد [fa] سوگماد تلفظ رأی
30/09/2012 اکنکار [fa] اکنکار تلفظ رأی
30/09/2012 saoshyant [fa] saoshyant تلفظ رأی
30/09/2012 کولدیسک [fa] کولدیسک تلفظ رأی
30/09/2012 برم [fa] برم تلفظ رأی
30/09/2012 آواتار [fa] آواتار تلفظ رأی
30/09/2012 ذيربط [fa] ذيربط تلفظ رأی
30/09/2012 اتحاد شوروی [fa] اتحاد شوروی تلفظ رأی
30/09/2012 متواری [fa] متواری تلفظ رأی
30/09/2012 تفحص [fa] تفحص تلفظ رأی
30/09/2012 کارکرد [fa] کارکرد تلفظ رأی
30/09/2012 مسری [fa] مسری تلفظ رأی
30/09/2012 اشرار [fa] اشرار تلفظ رأی
30/09/2012 رسيدگي كردن [fa] رسيدگي كردن تلفظ رأی
30/09/2012 نفيس [fa] نفيس تلفظ رأی
30/09/2012 پارگی [fa] پارگی تلفظ رأی
30/09/2012 تظلم [fa] تظلم تلفظ رأی
30/09/2012 تحليف [fa] تحليف تلفظ رأی
30/09/2012 مکافات [fa] مکافات تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: فرانسه

mamali تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 132 (3 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 15

رأی ها: 4 رأی

نمایش ها: 4.314


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 4.034

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.632