کلمات تلفظ شده توسط malcolm در فورو

کاربر: malcolm مشترک تلفظ های malcolm شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
03/04/2008 Heath Ledger [en] Heath Ledger تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/04/2008 Harry Potter [en] Harry Potter تلفظ 0 رأی
03/04/2008 minutes [en] minutes تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
03/04/2008 hairspray [en] hairspray تلفظ رأی
03/04/2008 Martin Luther King [en] Martin Luther King تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/04/2008 transformers [en] transformers تلفظ رأی
03/04/2008 computer [en] computer تلفظ -1 رأی
03/04/2008 Australian Open [en] Australian Open تلفظ رأی
03/04/2008 underground [en] underground تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
03/04/2008 Pixies [en] Pixies تلفظ رأی
03/04/2008 heroes [en] heroes تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/04/2008 The white stripes [en] The white stripes تلفظ رأی
03/04/2008 Pamela Anderson [en] Pamela Anderson تلفظ رأی
03/04/2008 stargate [en] stargate تلفظ رأی
03/04/2008 body board [en] body board تلفظ رأی
03/04/2008 Winnie the Pooh [en] Winnie the Pooh تلفظ رأی
03/04/2008 tools [en] tools تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/04/2008 Tea [en] Tea تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
03/04/2008 step [en] step تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
03/04/2008 David Beckham [en] David Beckham تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: نامعلوم

لهجه/كشور: استرالیا

malcolm تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 20 (8 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 0

رأی ها: 10 رأی

نمایش ها: 4.973


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 7.307