کلماتی که malcolm در فوروو تلفظ کرده

کاربر: malcolm مشترک تلفظ‌های malcolm شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
03/04/2008 Heath Ledger [en] Heath Ledger تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/04/2008 Harry Potter [en] Harry Potter تلفظ 0 رأی
03/04/2008 minutes [en] minutes تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
03/04/2008 hairspray [en] hairspray تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/04/2008 Martin Luther King [en] Martin Luther King تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/04/2008 transformers [en] transformers تلفظ 0 رأی
03/04/2008 computer [en] computer تلفظ -1 رأی
03/04/2008 Australian Open [en] Australian Open تلفظ 0 رأی
03/04/2008 underground [en] underground تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
03/04/2008 Pixies [en] Pixies تلفظ 0 رأی
03/04/2008 heroes [en] heroes تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/04/2008 The White Stripes [en] The White Stripes تلفظ 0 رأی
03/04/2008 Pamela Anderson [en] Pamela Anderson تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/04/2008 stargate [en] stargate تلفظ 0 رأی
03/04/2008 body board [en] body board تلفظ 0 رأی
03/04/2008 Winnie the Pooh [en] Winnie the Pooh تلفظ 0 رأی
03/04/2008 tools [en] tools تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/04/2008 tea [en] tea تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
03/04/2008 step [en] step تلفظ 5 رأی بهترین تلفظ
03/04/2008 David Beckham [en] David Beckham تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: نامعلوم

لهجه/كشور: استرالیا

malcolm تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 20 (10 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 0

رأی‌ها: 12 رأی

نمایش‌ها: 7.721


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 8.765