کلمات تلفظ شده توسط maikelmai در فورو

کاربر: maikelmai مشترک تلفظ های maikelmai شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
06/03/2010 congelat [ca] congelat تلفظ رأی
06/03/2010 acústic [ca] acústic تلفظ رأی
06/03/2010 esborrar [ca] esborrar تلفظ رأی
06/03/2010 Abelló [ca] Abelló تلفظ رأی
06/03/2010 Serrat [ca] Serrat تلفظ رأی
06/03/2010 prat [ca] prat تلفظ رأی
06/03/2010 Vallès [ca] Vallès تلفظ رأی
06/03/2010 Moscou [ca] Moscou تلفظ رأی
06/03/2010 segons [ca] segons تلفظ رأی
03/03/2010 regle [ca] regle تلفظ رأی
03/03/2010 llibreter [ca] llibreter تلفظ رأی
03/03/2010 travallengua [ca] travallengua تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/03/2010 aprenentatge [ca] aprenentatge تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/03/2010 enllà [ca] enllà تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/03/2010 oceà [ca] oceà تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/03/2010 taquilla [ca] taquilla تلفظ رأی
03/03/2010 atrevit [ca] atrevit تلفظ رأی
03/03/2010 recinte [ca] recinte تلفظ رأی
03/03/2010 finca [ca] finca تلفظ رأی
03/03/2010 comptar [ca] comptar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/03/2010 cenotafi [ca] cenotafi تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/02/2010 deixaran [ca] deixaran تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/02/2010 article [ca] article تلفظ 1 رأی
19/02/2010 impossible [ca] impossible تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
19/02/2010 abreujadament [ca] abreujadament تلفظ رأی
19/02/2010 estornudar [es] estornudar تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
19/02/2010 estrafalario [es] estrafalario تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/02/2010 estrangulación [es] estrangulación تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
19/02/2010 absorto [es] absorto تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/02/2010 abstinentment [ca] abstinentment تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: اسپانیا

maikelmai تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 59 (13 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 4

رأی ها: 15 رأی

نمایش ها: 5.699


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 9.200

مکان بر اساس تلفظ ها: 3.197