کلمات تلفظ شده توسط mafaldastasi در فورو صفحه 6.

کاربر: mafaldastasi مشترک تلفظ های mafaldastasi شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
16/03/2009 Placidia [it] Placidia تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/03/2009 Fabrizio [it] Fabrizio تلفظ 0 رأی
16/03/2009 Maurizio [it] Maurizio تلفظ 0 رأی
16/03/2009 Nuovo [it] Nuovo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/03/2009 Fabriano [it] Fabriano تلفظ 0 رأی
16/03/2009 Cerignola [it] Cerignola تلفظ 0 رأی
16/03/2009 San Giovanni Rotondo [it] San Giovanni Rotondo تلفظ 0 رأی
16/03/2009 Rosignano [it] Rosignano تلفظ 0 رأی
16/03/2009 Quercianella [it] Quercianella تلفظ 0 رأی
16/03/2009 Sant'Apollinare in Classe [it] Sant'Apollinare in Classe تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/03/2009 mosaico [it] mosaico تلفظ 0 رأی
16/03/2009 Galla Placidia [it] Galla Placidia تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/03/2009 Sgambellone [it] Sgambellone تلفظ 0 رأی
16/03/2009 San Luigi dei Francesi [it] San Luigi dei Francesi تلفظ 0 رأی
14/03/2009 Termignoni [it] Termignoni تلفظ 0 رأی
14/03/2009 chicco [it] chicco تلفظ 0 رأی
14/03/2009 bacca [it] bacca تلفظ 0 رأی
13/03/2009 Carmelo Bene [it] Carmelo Bene تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/03/2009 scialuppa [it] scialuppa تلفظ 0 رأی
13/03/2009 fiocco [it] fiocco تلفظ 0 رأی
13/03/2009 boma [it] boma تلفظ 0 رأی
13/03/2009 scotta [it] scotta تلفظ 0 رأی
13/03/2009 Banda Bassotti [it] Banda Bassotti تلفظ 0 رأی
13/03/2009 randa [it] randa تلفظ 0 رأی
13/03/2009 brigantino [it] brigantino تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/03/2009 goletta [it] goletta تلفظ 0 رأی
13/03/2009 chiatta [it] chiatta تلفظ 0 رأی
13/03/2009 ghisa [it] ghisa تلفظ 0 رأی
13/03/2009 Pietro Antonio Cataldi [it] Pietro Antonio Cataldi تلفظ 0 رأی
13/03/2009 Paesi Bassi [it] Paesi Bassi تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

I am Italian, originally from the southern part of Tuscany, but I've lived abroad for about half of my life. I have a faint generic central Italian accent.

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایتالیا

وب: http://www.mafaldastasi.net

mafaldastasi تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 801 (101 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 489

رأی ها: 120 رأی

نمایش ها: 52.502


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 391

مکان بر اساس تلفظ ها: 324