کلمات تلفظ شده توسط mafaldastasi در فورو

کاربر: mafaldastasi مشترک تلفظ های mafaldastasi شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
07/04/2009 Regaleali [it] Regaleali تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/04/2009 Francesco Roccaforte [it] Francesco Roccaforte تلفظ رأی
02/04/2009 Masaniello [it] Masaniello تلفظ رأی
02/04/2009 attrezzo [it] attrezzo تلفظ رأی
02/04/2009 aggeggio [it] aggeggio تلفظ رأی
02/04/2009 alce [it] alce تلفظ رأی
02/04/2009 martello [it] martello تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/04/2009 falce [it] falce تلفظ رأی
02/04/2009 rastrello [it] rastrello تلفظ رأی
02/04/2009 zappa [it] zappa تلفظ 0 رأی
02/04/2009 asse da stiro [it] asse da stiro تلفظ رأی
02/04/2009 iperbole [it] iperbole تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/04/2009 parabola [it] parabola تلفظ رأی
02/04/2009 Pulcinella [it] Pulcinella تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/04/2009 zorro [it] zorro تلفظ رأی
02/04/2009 ansia [it] ansia تلفظ رأی
02/04/2009 paranoia [it] paranoia تلفظ رأی
02/04/2009 Uomo Ragno [it] Uomo Ragno تلفظ رأی
02/04/2009 ramificazioni [it] ramificazioni تلفظ رأی
02/04/2009 Qui, Quo, Qua [it] Qui, Quo, Qua تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/04/2009 Zio Paperone [it] Zio Paperone تلفظ رأی
02/04/2009 Paperinik [it] Paperinik تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/04/2009 La Rinascente [it] La Rinascente تلفظ رأی
02/04/2009 Val Venosta [it] Val Venosta تلفظ رأی
02/04/2009 tarocchi [it] tarocchi تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/04/2009 Bacio Perugina [it] Bacio Perugina تلفظ رأی
02/04/2009 Ferrero Rocher [it] Ferrero Rocher تلفظ رأی
02/04/2009 Perugina [it] Perugina تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/04/2009 De Cecco [it] De Cecco تلفظ رأی
02/04/2009 Buitoni [it] Buitoni تلفظ رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

I am Italian, originally from the southern part of Tuscany, but I've lived abroad for about half of my life. I have a faint generic central Italian accent.

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایتالیا

وب: http://www.mafaldastasi.net

mafaldastasi تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 801 (101 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 489

رأی ها: 120 رأی

نمایش ها: 52.296


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 389

مکان بر اساس تلفظ ها: 324