کلمات تلفظ شده توسط mabi در فورو

کاربر: mabi مشترک تلفظ های mabi شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
22/01/2014 flangiato [it] flangiato تلفظ رأی
21/05/2012 Cracovia [it] Cracovia تلفظ رأی
21/05/2012 guerre napoleoniche [it] guerre napoleoniche تلفظ رأی
21/05/2012 Carpazi [it] Carpazi تلفظ رأی
21/05/2012 Cina [it] Cina تلفظ رأی
21/05/2012 Cornovaglia [it] Cornovaglia تلفظ رأی
21/05/2012 Dardanelli [it] Dardanelli تلفظ رأی
21/05/2012 Delhi [it] Delhi تلفظ رأی
21/05/2012 Edinburgo [it] Edinburgo تلفظ رأی
21/05/2012 Groenlandia [it] Groenlandia تلفظ رأی
21/05/2012 Giacarta [it] Giacarta تلفظ رأی
21/05/2012 Kiev [it] Kiev تلفظ رأی
21/05/2012 Leningrado [it] Leningrado تلفظ رأی
21/05/2012 erta [it] erta تلفظ رأی
21/05/2012 ergo [it] ergo تلفظ رأی
21/05/2012 erezione [it] erezione تلفظ رأی
21/05/2012 ergastolano [it] ergastolano تلفظ رأی
21/05/2012 Eraclio [it] Eraclio تلفظ رأی
21/05/2012 Eracle [it] Eracle تلفظ رأی
21/05/2012 celarsi [it] celarsi تلفظ رأی
22/02/2011 stracannaggio [it] stracannaggio تلفظ رأی
22/02/2011 tabulare [it] tabulare تلفظ رأی
22/02/2011 tabellario [it] tabellario تلفظ رأی
22/02/2011 mioplastico [it] mioplastico تلفظ رأی
22/02/2011 miopatia [it] miopatia تلفظ رأی
22/02/2011 stracannatura [it] stracannatura تلفظ رأی
22/02/2011 straccadenti [it] straccadenti تلفظ رأی
22/02/2011 straccaganasce [it] straccaganasce تلفظ رأی
22/02/2011 straccare [it] straccare تلفظ رأی
22/02/2011 straccarsi [it] straccarsi تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایتالیا

mabi تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 88 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 56

رأی ها: 3 رأی

نمایش ها: 6.647


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 1.653

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.344