کلماتی که m_asadi در فوروو تلفظ کرده صفحه 9.

کاربر: m_asadi ويراستار فوروو مشترک تلفظ‌های m_asadi شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/06/2013 چغک [fa] چغک تلفظ 0 رأی
05/06/2013 دستگیره [fa] دستگیره تلفظ 0 رأی
05/06/2013 لازم الاتباع [fa] لازم الاتباع تلفظ 1 رأی
05/06/2013 ستر عورت [fa] ستر عورت تلفظ 0 رأی
04/06/2013 تضییع [fa] تضییع تلفظ 1 رأی
04/06/2013 منوط [fa] منوط تلفظ 1 رأی
04/06/2013 آینه عقب [fa] آینه عقب تلفظ 0 رأی
04/06/2013 چفد هلوچین [fa] چفد هلوچین تلفظ 0 رأی
04/06/2013 مرخصي استعلاجي [fa] مرخصي استعلاجي تلفظ 0 رأی
04/06/2013 مرخصی زایمان [fa] مرخصی زایمان تلفظ 0 رأی
04/06/2013 از طرف [fa] از طرف تلفظ 0 رأی
04/06/2013 روابط عمومی [fa] روابط عمومی تلفظ 0 رأی
03/06/2013 به بیان دیگر گفتن [fa] به بیان دیگر گفتن تلفظ 0 رأی
03/06/2013 به عبارت ديگه [fa] به عبارت ديگه تلفظ 0 رأی
03/06/2013 بیش از حد [fa] بیش از حد تلفظ 0 رأی
02/06/2013 گفت‌و‌گو [fa] گفت‌و‌گو تلفظ 0 رأی
02/06/2013 خودآگاهی طبقاتی [fa] خودآگاهی طبقاتی تلفظ 0 رأی
02/06/2013 پیش‌فرض [fa] پیش‌فرض تلفظ 0 رأی
02/06/2013 به‌رغم [fa] به‌رغم تلفظ 0 رأی
02/06/2013 هم‌پوشانی [fa] هم‌پوشانی تلفظ 0 رأی
02/06/2013 تأمل‌برانگیز [fa] تأمل‌برانگیز تلفظ 0 رأی
02/06/2013 تأملی [fa] تأملی تلفظ 0 رأی
02/06/2013 پرهیزیدن [fa] پرهیزیدن تلفظ 0 رأی
02/06/2013 حدود و ثغور [fa] حدود و ثغور تلفظ 0 رأی
02/06/2013 سوفوکلس [fa] سوفوکلس تلفظ 0 رأی
02/06/2013 آموزه [fa] آموزه تلفظ 0 رأی
02/06/2013 بنفسه [fa] بنفسه تلفظ 0 رأی
02/06/2013 خود‌آگاهی [fa] خود‌آگاهی تلفظ 0 رأی
02/06/2013 پروتستان [fa] پروتستان تلفظ 0 رأی
02/06/2013 پروتستانی [fa] پروتستانی تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

Interested in learning Persian? Check out iFarsi.blogspot.com to find some interesting stuff I've made just for you! ;)

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایران، جمهوری اسلامی

تارنما: www.iFarsi.blogspot.com

m_asadi تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 5.681 (276 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 2.996

رأی‌ها: 401 رأی

نمایش‌ها: 94.380


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 134

مکان بر اساس تلفظ ها: 72