کلماتی که m_asadi در فوروو تلفظ کرده صفحه 9.

کاربر: m_asadi ويراستار فوروو مشترک تلفظ‌های m_asadi شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/05/2013 94 [fa] 94 تلفظ 0 رأی
30/05/2013 89 [fa] 89 تلفظ 0 رأی
30/05/2013 91 [fa] 91 تلفظ 0 رأی
30/05/2013 85 [fa] 85 تلفظ 0 رأی
30/05/2013 88 [fa] 88 تلفظ 0 رأی
30/05/2013 98 [fa] 98 تلفظ 0 رأی
30/05/2013 93 [fa] 93 تلفظ 0 رأی
30/05/2013 97 [fa] 97 تلفظ 0 رأی
30/05/2013 بنیامین [fa] بنیامین تلفظ 0 رأی
30/05/2013 جمهوری [fa] جمهوری تلفظ 0 رأی
30/05/2013 آزادی [fa] آزادی تلفظ 1 رأی
30/05/2013 محمد [fa] محمد تلفظ 0 رأی
30/05/2013 امنیت [fa] امنیت تلفظ 0 رأی
30/05/2013 اصفهان [fa] اصفهان تلفظ 0 رأی
30/05/2013 دوست [fa] دوست تلفظ 0 رأی
30/05/2013 گفتَن [fa] گفتَن تلفظ 0 رأی
30/05/2013 کرمانشاه [fa] کرمانشاه تلفظ 0 رأی
30/05/2013 بابا [fa] بابا تلفظ 1 رأی
30/05/2013 هلما [fa] هلما تلفظ 0 رأی
30/05/2013 آرمین [fa] آرمین تلفظ 0 رأی
30/05/2013 اقیانوس [fa] اقیانوس تلفظ 0 رأی
30/05/2013 ورامین [fa] ورامین تلفظ 0 رأی
30/05/2013 کرج [fa] کرج تلفظ 0 رأی
30/05/2013 نظرآباد [fa] نظرآباد تلفظ 0 رأی
30/05/2013 فیروزکوه [fa] فیروزکوه تلفظ 0 رأی
30/05/2013 شهریار [fa] شهریار تلفظ 0 رأی
30/05/2013 شمیرانات [fa] شمیرانات تلفظ 0 رأی
30/05/2013 ساوجبلاغ [fa] ساوجبلاغ تلفظ 0 رأی
30/05/2013 رباط‌کریم [fa] رباط‌کریم تلفظ 0 رأی
30/05/2013 بيا [fa] بيا تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

Interested in learning Persian? Check out iFarsi.blogspot.com to find some interesting stuff I've made just for you! ;)

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایران، جمهوری اسلامی

m_asadi تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 5.631 (270 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 2.994

رأی‌ها: 386 رأی

نمایش‌ها: 51.953


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 120

مکان بر اساس تلفظ ها: 59