کلمات تلفظ شده توسط m_asadi در فورو صفحه 9.

کاربر: m_asadi ويراستار فوروو مشترک تلفظ های m_asadi شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
29/05/2013 کت شلوار [fa] کت شلوار تلفظ رأی
29/05/2013 درخور بودن [fa] درخور بودن تلفظ رأی
29/05/2013 لباس يكدست [fa] لباس يكدست تلفظ رأی
29/05/2013 قيف [fa] قيف تلفظ رأی
29/05/2013 باربردار [fa] باربردار تلفظ رأی
29/05/2013 بالا کش [fa] بالا کش تلفظ رأی
29/05/2013 قاچ [fa] قاچ تلفظ رأی
29/05/2013 قاچ كردن [fa] قاچ كردن تلفظ رأی
29/05/2013 بريدن [fa] بريدن تلفظ رأی
29/05/2013 پاشيدن [fa] پاشيدن تلفظ رأی
29/05/2013 له شدن [fa] له شدن تلفظ رأی
29/05/2013 زهكشی [fa] زهكشی تلفظ رأی
29/05/2013 بريدن به قطعات كوچك [fa] بريدن به قطعات كوچك تلفظ رأی
28/05/2013 تاراس [fa] تاراس تلفظ رأی
28/05/2013 Hindukush [fa] Hindukush تلفظ رأی
28/05/2013 فرگفت [fa] فرگفت تلفظ رأی
28/05/2013 كهنه ظرف شويي [fa] كهنه ظرف شويي تلفظ رأی
28/05/2013 خواهم خواند [fa] خواهم خواند تلفظ رأی
28/05/2013 نابی [fa] نابی تلفظ رأی
28/05/2013 بی آمیغی [fa] بی آمیغی تلفظ رأی
28/05/2013 نوش آمیغ [fa] نوش آمیغ تلفظ رأی
28/05/2013 گمان آمیغ [fa] گمان آمیغ تلفظ رأی
28/05/2013 خاموشی [fa] خاموشی تلفظ رأی
28/05/2013 سپنتایی [fa] سپنتایی تلفظ رأی
28/05/2013 نکوهش گر [fa] نکوهش گر تلفظ رأی
28/05/2013 پیش کشیده [fa] پیش کشیده تلفظ رأی
28/05/2013 زلفکان [fa] زلفکان تلفظ رأی
28/05/2013 برافراشتن [fa] برافراشتن تلفظ رأی
28/05/2013 قوطی بازکن [fa] قوطی بازکن تلفظ رأی
28/05/2013 فر آشپزی [fa] فر آشپزی تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

Interested in learning Persian? Check out iFarsi.blogspot.com to find some interesting stuff I've made just for you! ;)

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایران، جمهوری اسلامی

وب: http://www.iFarsi.blogspot.com

m_asadi تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 5.535 (267 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 2.950

رأی ها: 379 رأی

نمایش ها: 43.541


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 116

مکان بر اساس تلفظ ها: 59