کلمات تلفظ شده توسط m_asadi در فورو صفحه 6.

کاربر: m_asadi ويراستار فوروو مشترک تلفظ های m_asadi شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
30/05/2013 آرمین [fa] آرمین تلفظ رأی
30/05/2013 اقیانوس [fa] اقیانوس تلفظ رأی
30/05/2013 ورامین [fa] ورامین تلفظ رأی
30/05/2013 کرج [fa] کرج تلفظ رأی
30/05/2013 نظرآباد [fa] نظرآباد تلفظ رأی
30/05/2013 فیروزکوه [fa] فیروزکوه تلفظ رأی
30/05/2013 شهریار [fa] شهریار تلفظ رأی
30/05/2013 شمیرانات [fa] شمیرانات تلفظ رأی
30/05/2013 ساوجبلاغ [fa] ساوجبلاغ تلفظ رأی
30/05/2013 رباط‌کریم [fa] رباط‌کریم تلفظ رأی
30/05/2013 بيا [fa] بيا تلفظ رأی
30/05/2013 مشهد [fa] مشهد تلفظ رأی
30/05/2013 فارسی [fa] فارسی تلفظ رأی
30/05/2013 رادیولوژی [fa] رادیولوژی تلفظ رأی
30/05/2013 كاراته [fa] كاراته تلفظ رأی
30/05/2013 خوانده بودی [fa] خوانده بودی تلفظ رأی
30/05/2013 خوانده بود [fa] خوانده بود تلفظ رأی
30/05/2013 خوانده بودید [fa] خوانده بودید تلفظ رأی
30/05/2013 خوانده بودم [fa] خوانده بودم تلفظ رأی
30/05/2013 خوانده بودند [fa] خوانده بودند تلفظ رأی
30/05/2013 خورده بودم [fa] خورده بودم تلفظ رأی
30/05/2013 خورده بودی [fa] خورده بودی تلفظ رأی
30/05/2013 خورده بودید [fa] خورده بودید تلفظ رأی
30/05/2013 خورده بود [fa] خورده بود تلفظ رأی
30/05/2013 خورده بودیم [fa] خورده بودیم تلفظ رأی
30/05/2013 خورده بودند [fa] خورده بودند تلفظ رأی
30/05/2013 خواسته بودم [fa] خواسته بودم تلفظ رأی
30/05/2013 خواسته بودیم [fa] خواسته بودیم تلفظ رأی
30/05/2013 خواسته بودی [fa] خواسته بودی تلفظ رأی
30/05/2013 خواسته بود [fa] خواسته بود تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

Interested in learning Persian? Check out iFarsi.blogspot.com to find some interesting stuff I've made just for you! ;)

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایران، جمهوری اسلامی

وب: http://www.iFarsi.blogspot.com

m_asadi تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 5.535 (266 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 2.949

رأی ها: 378 رأی

نمایش ها: 42.812


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 116

مکان بر اساس تلفظ ها: 59