کلماتی که m_asadi در فوروو تلفظ کرده صفحه 6.

کاربر: m_asadi ويراستار فوروو مشترک تلفظ‌های m_asadi شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/07/2013 پاشنه آشیل [fa] پاشنه آشیل تلفظ 0 رأی
19/06/2013 صدای بوم بوم [fa] صدای بوم بوم تلفظ 0 رأی
19/06/2013 سخنور [fa] سخنور تلفظ 0 رأی
19/06/2013 كلاهبرداري [fa] كلاهبرداري تلفظ 0 رأی
19/06/2013 واكه [fa] واكه تلفظ 0 رأی
14/06/2013 حکام [fa] حکام تلفظ 0 رأی
14/06/2013 هوانورد [fa] هوانورد تلفظ 0 رأی
14/06/2013 مترصد [fa] مترصد تلفظ 0 رأی
14/06/2013 ژانر [fa] ژانر تلفظ 0 رأی
13/06/2013 مقتدرانه [fa] مقتدرانه تلفظ 0 رأی
07/06/2013 رخت‌پهن‌کن [fa] رخت‌پهن‌کن تلفظ 0 رأی
07/06/2013 رگال [fa] رگال تلفظ 0 رأی
07/06/2013 جالباسی [fa] جالباسی تلفظ 0 رأی
07/06/2013 فونداسیون [fa] فونداسیون تلفظ 0 رأی
07/06/2013 تصاحب [fa] تصاحب تلفظ 0 رأی
07/06/2013 تصعید [fa] تصعید تلفظ 0 رأی
07/06/2013 تجلیل [fa] تجلیل تلفظ 0 رأی
07/06/2013 تمکین [fa] تمکین تلفظ 0 رأی
07/06/2013 تمکن [fa] تمکن تلفظ 0 رأی
07/06/2013 تقبل [fa] تقبل تلفظ 0 رأی
07/06/2013 تفهم [fa] تفهم تلفظ 0 رأی
07/06/2013 تفعل [fa] تفعل تلفظ 0 رأی
07/06/2013 تشهد [fa] تشهد تلفظ 0 رأی
07/06/2013 تخطئه [fa] تخطئه تلفظ 0 رأی
07/06/2013 تسویه [fa] تسویه تلفظ 0 رأی
07/06/2013 بصره [fa] بصره تلفظ 0 رأی
07/06/2013 تحکم [fa] تحکم تلفظ 0 رأی
07/06/2013 تجمیع [fa] تجمیع تلفظ 0 رأی
07/06/2013 تباین [fa] تباین تلفظ 0 رأی
07/06/2013 شاخ بودن [fa] شاخ بودن تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

Interested in learning Persian? Check out iFarsi.blogspot.com to find some interesting stuff I've made just for you! ;)

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایران، جمهوری اسلامی

m_asadi تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 5.631 (270 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 2.994

رأی‌ها: 386 رأی

نمایش‌ها: 52.119


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 120

مکان بر اساس تلفظ ها: 59