کلمات تلفظ شده توسط m_asadi در فورو صفحه 4.

کاربر: m_asadi ويراستار فوروو مشترک تلفظ های m_asadi شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
04/06/2013 از طرف [fa] از طرف تلفظ رأی
04/06/2013 روابط عمومی [fa] روابط عمومی تلفظ رأی
03/06/2013 به بیان دیگر گفتن [fa] به بیان دیگر گفتن تلفظ رأی
03/06/2013 به عبارت ديگه [fa] به عبارت ديگه تلفظ رأی
03/06/2013 بیش از حد [fa] بیش از حد تلفظ رأی
02/06/2013 گفت‌و‌گو [fa] گفت‌و‌گو تلفظ رأی
02/06/2013 خودآگاهی طبقاتی [fa] خودآگاهی طبقاتی تلفظ رأی
02/06/2013 پیش‌فرض [fa] پیش‌فرض تلفظ رأی
02/06/2013 به‌رغم [fa] به‌رغم تلفظ رأی
02/06/2013 هم‌پوشانی [fa] هم‌پوشانی تلفظ رأی
02/06/2013 تأمل‌برانگیز [fa] تأمل‌برانگیز تلفظ رأی
02/06/2013 تأملی [fa] تأملی تلفظ رأی
02/06/2013 پرهیزیدن [fa] پرهیزیدن تلفظ رأی
02/06/2013 حدود و ثغور [fa] حدود و ثغور تلفظ رأی
02/06/2013 سوفوکلس [fa] سوفوکلس تلفظ رأی
02/06/2013 آموزه [fa] آموزه تلفظ رأی
02/06/2013 بنفسه [fa] بنفسه تلفظ رأی
02/06/2013 خود‌آگاهی [fa] خود‌آگاهی تلفظ رأی
02/06/2013 پروتستان [fa] پروتستان تلفظ رأی
02/06/2013 پروتستانی [fa] پروتستانی تلفظ رأی
02/06/2013 فراسو [fa] فراسو تلفظ رأی
02/06/2013 واسازی [fa] واسازی تلفظ رأی
02/06/2013 شیوه خطابی [fa] شیوه خطابی تلفظ رأی
02/06/2013 استعلایی [fa] استعلایی تلفظ رأی
02/06/2013 عورات [fa] عورات تلفظ رأی
31/05/2013 صندوق عقب [fa] صندوق عقب تلفظ رأی
31/05/2013 برکندن [fa] برکندن تلفظ رأی
31/05/2013 كفش پاك كن [fa] كفش پاك كن تلفظ رأی
31/05/2013 واکس [fa] واکس تلفظ رأی
31/05/2013 فرغون [fa] فرغون تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

Interested in learning Persian? Check out iFarsi.blogspot.com to find some interesting stuff I've made just for you! ;)

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایران، جمهوری اسلامی

وب: http://www.iFarsi.blogspot.com

m_asadi تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 5.535 (266 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 2.950

رأی ها: 379 رأی

نمایش ها: 43.281


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 116

مکان بر اساس تلفظ ها: 59