کاربر:

m_asadi

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های m_asadi شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/05/2014 کمال تبریزی [fa] کمال تبریزی تلفظ 0 رأی
28/05/2014 پرویز کیمیاوی [fa] پرویز کیمیاوی تلفظ 0 رأی
28/05/2014 گابون [fa] گابون تلفظ 0 رأی
28/05/2014 رواندا [fa] رواندا تلفظ 0 رأی
28/05/2014 جزایر کومور [fa] جزایر کومور تلفظ 0 رأی
28/05/2014 گویان فرانسه [fa] گویان فرانسه تلفظ 0 رأی
28/05/2014 سورینامی [fa] سورینامی تلفظ 0 رأی
28/05/2014 سنت وینسنت و گرنادین‌ها [fa] سنت وینسنت و گرنادین‌ها تلفظ 0 رأی
28/05/2014 سنت لوسیا [fa] سنت لوسیا تلفظ 0 رأی
28/05/2014 سنت کیتس و نویس [fa] سنت کیتس و نویس تلفظ 0 رأی
28/05/2014 گواتمالا [fa] گواتمالا تلفظ 0 رأی
28/05/2014 پالائو [fa] پالائو تلفظ 0 رأی
28/05/2014 میکرونزی [fa] میکرونزی تلفظ 0 رأی
28/05/2014 پاپوآ گینه نو [fa] پاپوآ گینه نو تلفظ 0 رأی
28/05/2014 ساموآ [fa] ساموآ تلفظ 0 رأی
28/05/2014 اسلوواکی [fa] اسلوواکی تلفظ 0 رأی
28/05/2014 لیختن اشتاین [fa] لیختن اشتاین تلفظ 1 رأی
28/05/2014 تایوان [fa] تایوان تلفظ 0 رأی
28/05/2014 سری لانکا [fa] سری لانکا تلفظ 0 رأی
27/05/2014 جمال میرصادقی [fa] جمال میرصادقی تلفظ 0 رأی
27/05/2014 بزرگ علوی [fa] بزرگ علوی تلفظ 0 رأی
27/05/2014 شهریار مندنی‌پور [fa] شهریار مندنی‌پور تلفظ 0 رأی
27/05/2014 محمدعلی جمالزاده [fa] محمدعلی جمالزاده تلفظ 0 رأی
27/05/2014 ایرج پزشک‌زاد [fa] ایرج پزشک‌زاد تلفظ 0 رأی
27/05/2014 هوشنگ گلشیری [fa] هوشنگ گلشیری تلفظ 0 رأی
26/05/2014 تعاون [fa] تعاون تلفظ 0 رأی
20/05/2014 زعفران سرگل [fa] زعفران سرگل تلفظ 0 رأی
20/05/2014 مرغ شکاری [fa] مرغ شکاری تلفظ 0 رأی
20/05/2014 سرراست [fa] سرراست تلفظ 0 رأی
20/05/2014 رجزخوانی [fa] رجزخوانی تلفظ 0 رأی