کلمات تلفظ شده توسط m_asadi در فورو

کاربر: m_asadi ويراستار فوروو مشترک تلفظ های m_asadi شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
11/03/2014 سعی کردن [fa] سعی کردن تلفظ رأی
05/03/2014 نسبیت عمومی [fa] نسبیت عمومی تلفظ رأی
05/03/2014 هراد [fa] هراد تلفظ رأی
03/01/2014 ندی [fa] ندی تلفظ رأی
12/08/2013 رود سند [fa] رود سند تلفظ رأی
12/08/2013 نه تنها [fa] نه تنها تلفظ رأی
27/07/2013 مستمعين [fa] مستمعين تلفظ رأی
27/07/2013 چه وقت [fa] چه وقت تلفظ رأی
27/07/2013 بالفعل [fa] بالفعل تلفظ رأی
27/07/2013 تعجيل [fa] تعجيل تلفظ رأی
27/07/2013 خاضع [fa] خاضع تلفظ رأی
27/07/2013 Shahram Nazeri [fa] Shahram Nazeri تلفظ 1 رأی
27/07/2013 Mohammad Reza Shajarian [fa] Mohammad Reza Shajarian تلفظ رأی
27/07/2013 تمايز [fa] تمايز تلفظ رأی
27/07/2013 تراكم [fa] تراكم تلفظ رأی
27/07/2013 براب [fa] براب تلفظ رأی
27/07/2013 ماه گذشته [fa] ماه گذشته تلفظ رأی
27/07/2013 پیشانی کوتاه [fa] پیشانی کوتاه تلفظ 1 رأی
27/07/2013 پیشانی بلند [fa] پیشانی بلند تلفظ 1 رأی
27/07/2013 سیر [fa] سیر تلفظ رأی
27/07/2013 فکسنی [fa] فکسنی تلفظ رأی
27/07/2013 دانش پژوه [fa] دانش پژوه تلفظ رأی
27/07/2013 دقيقاً [fa] دقيقاً تلفظ رأی
27/07/2013 ایلا [fa] ایلا تلفظ رأی
27/07/2013 توسروندانی [fa] توسروندانی تلفظ رأی
27/07/2013 تداعی [fa] تداعی تلفظ رأی
27/07/2013 کرند غرب [fa] کرند غرب تلفظ رأی
27/07/2013 رفض [fa] رفض تلفظ رأی
27/07/2013 پرتی [fa] پرتی تلفظ رأی
27/07/2013 متعبد [fa] متعبد تلفظ رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

Interested in learning Persian? Check out iFarsi.blogspot.com to find some interesting stuff I've made just for you! ;)

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایران، جمهوری اسلامی

وب: http://www.iFarsi.blogspot.com

m_asadi تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 5.535 (266 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 2.949

رأی ها: 378 رأی

نمایش ها: 42.956


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 116

مکان بر اساس تلفظ ها: 59