کلماتی که m_asadi در فوروو تلفظ کرده

کاربر: m_asadi ويراستار فوروو مشترک تلفظ‌های m_asadi شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
20/08/2014 رزرو اتاق [fa] رزرو اتاق تلفظ 0 رأی
07/08/2014 کجا زندگی می کنید؟ [fa] کجا زندگی می کنید؟ تلفظ 0 رأی
07/08/2014 انتخابات ِ سراسری [fa] انتخابات ِ سراسری تلفظ 0 رأی
07/08/2014 فرصت طلبی [fa] فرصت طلبی تلفظ 1 رأی
07/08/2014 انتخابات ِ ریاست جمهوری [fa] انتخابات ِ ریاست جمهوری تلفظ 0 رأی
07/08/2014 گروه ِ فشار [fa] گروه ِ فشار تلفظ 0 رأی
07/08/2014 پوسيدن [fa] پوسيدن تلفظ 0 رأی
07/08/2014 نو محافظه کاری [fa] نو محافظه کاری تلفظ 0 رأی
07/08/2014 فرمانروایی کردن بر [fa] فرمانروایی کردن بر تلفظ 0 رأی
07/08/2014 الیگارشی [fa] الیگارشی تلفظ 0 رأی
07/08/2014 شعر خوانی [fa] شعر خوانی تلفظ 0 رأی
07/08/2014 نتایج ِ انتخابات [fa] نتایج ِ انتخابات تلفظ 0 رأی
07/08/2014 خواهان ِ چیزی بودن [fa] خواهان ِ چیزی بودن تلفظ 0 رأی
07/08/2014 انتخاب ِ مجدّد [fa] انتخاب ِ مجدّد تلفظ 0 رأی
07/08/2014 انتخاب شدن [fa] انتخاب شدن تلفظ 0 رأی
07/08/2014 تبلیغات ِ انتخاباتی [fa] تبلیغات ِ انتخاباتی تلفظ 0 رأی
07/08/2014 بی تفاوتی ِ سیاسی [fa] بی تفاوتی ِ سیاسی تلفظ 0 رأی
07/08/2014 کانون ِ نویسندگان ِ ایران [fa] کانون ِ نویسندگان ِ ایران تلفظ 1 رأی
07/08/2014 شایسته سالاری [fa] شایسته سالاری تلفظ 1 رأی
07/08/2014 سلسله مراتب [fa] سلسله مراتب تلفظ 0 رأی
07/08/2014 شب ِ شعر [fa] شب ِ شعر تلفظ 0 رأی
07/08/2014 انتخابات ِ محلی [fa] انتخابات ِ محلی تلفظ 1 رأی
07/08/2014 کتاب ِ پرفروش [fa] کتاب ِ پرفروش تلفظ 0 رأی
07/08/2014 افراط گرا [fa] افراط گرا تلفظ 0 رأی
07/08/2014 کثرت گرایی [fa] کثرت گرایی تلفظ 0 رأی
07/08/2014 نقد ِ کتاب [fa] نقد ِ کتاب تلفظ 0 رأی
07/08/2014 موسیقی ِ سنتی [fa] موسیقی ِ سنتی تلفظ 0 رأی
07/08/2014 از نظر ِ سیاسی [fa] از نظر ِ سیاسی تلفظ 0 رأی
07/08/2014 غیر ِ قابل ِ قبول [fa] غیر ِ قابل ِ قبول تلفظ 0 رأی
07/08/2014 بدون ِ نتیجۀ قطعی [fa] بدون ِ نتیجۀ قطعی تلفظ 0 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

Interested in learning Persian? Check out iFarsi.blogspot.com to find some interesting stuff I've made just for you! ;)

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایران، جمهوری اسلامی

m_asadi تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 5.679 (273 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 2.994

رأی‌ها: 394 رأی

نمایش‌ها: 58.476


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 122

مکان بر اساس تلفظ ها: 60