کلمات تلفظ شده توسط luvrocket در فورو

کاربر: luvrocket مشترک تلفظ های luvrocket شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
22/12/2008 http:// [en] http:// تلفظ رأی
22/12/2008 duodenum [en] duodenum تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/12/2008 ileum [en] ileum تلفظ رأی
21/12/2008 grope [en] grope تلفظ رأی
21/12/2008 noradrenaline [en] noradrenaline تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
21/12/2008 Quebec [en] Quebec تلفظ 0 رأی
21/12/2008 waxing [en] waxing تلفظ رأی
21/12/2008 Toe [en] Toe تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
21/12/2008 influenza [en] influenza تلفظ رأی
21/12/2008 arm [en] arm تلفظ 3 رأی
21/12/2008 cedar [en] cedar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/12/2008 stomach [en] stomach تلفظ 6 رأی بهترین تلفظ
21/12/2008 inhibition [en] inhibition تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/12/2008 bedside [en] bedside تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/12/2008 Tuberculosis [en] Tuberculosis تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/12/2008 headboard [en] headboard تلفظ رأی
21/12/2008 cautious [en] cautious تلفظ 6 رأی بهترین تلفظ
21/12/2008 decongestant [en] decongestant تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/12/2008 epinephrine [en] epinephrine تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/12/2008 adrenaline [en] adrenaline تلفظ 7 رأی بهترین تلفظ
21/12/2008 jejunum [en] jejunum تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/12/2008 sneeze [en] sneeze تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
21/12/2008 mahogany [en] mahogany تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

Canadian university student :) If you need medical terms pronounced I might be able to help as I'm studying nursing.

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: کانادا

وب: http://www.fallen-leaf.net

luvrocket تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 23 (14 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 2

رأی ها: 16 رأی

نمایش ها: 6.271


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 17.800

مکان بر اساس تلفظ ها: 6.666