کلماتی که luvrocket در فوروو تلفظ کرده

کاربر: luvrocket مشترک تلفظ‌های luvrocket شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
22/12/2008 http:// [en] http:// تلفظ 0 رأی
22/12/2008 duodenum [en] duodenum تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/12/2008 ileum [en] ileum تلفظ 0 رأی
21/12/2008 grope [en] grope تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/12/2008 noradrenaline [en] noradrenaline تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
21/12/2008 Quebec [en] Quebec تلفظ 0 رأی
21/12/2008 waxing [en] waxing تلفظ 0 رأی
21/12/2008 Toe [en] Toe تلفظ 5 رأی بهترین تلفظ
21/12/2008 influenza [en] influenza تلفظ 0 رأی
21/12/2008 arm [en] arm تلفظ 5 رأی
21/12/2008 cedar [en] cedar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/12/2008 stomach [en] stomach تلفظ 8 رأی بهترین تلفظ
21/12/2008 inhibition [en] inhibition تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/12/2008 bedside [en] bedside تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/12/2008 Tuberculosis [en] Tuberculosis تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/12/2008 headboard [en] headboard تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/12/2008 cautious [en] cautious تلفظ 8 رأی بهترین تلفظ
21/12/2008 decongestant [en] decongestant تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/12/2008 epinephrine [en] epinephrine تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/12/2008 adrenaline [en] adrenaline تلفظ 7 رأی بهترین تلفظ
21/12/2008 jejunum [en] jejunum تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/12/2008 sneeze [en] sneeze تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
21/12/2008 mahogany [en] mahogany تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

Canadian university student :) If you need medical terms pronounced I might be able to help as I'm studying nursing.

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: کانادا

luvrocket تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 23 (16 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 2

رأی‌ها: 18 رأی

نمایش‌ها: 8.960


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 16.408

مکان بر اساس تلفظ ها: 8.004