کلمات تلفظ شده توسط lucaviolino در فورو

کاربر: lucaviolino مشترک تلفظ های lucaviolino شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
26/01/2012 archeologia [it] archeologia تلفظ رأی
26/01/2012 stagionale [it] stagionale تلفظ رأی
26/01/2012 antipodi [it] antipodi تلفظ رأی
26/01/2012 assomiglia [it] assomiglia تلفظ رأی
26/01/2012 punitivo [it] punitivo تلفظ رأی
26/01/2012 sfilacciare [it] sfilacciare تلفظ رأی
26/01/2012 personalizzabile [it] personalizzabile تلفظ رأی
26/01/2012 Ludovico Geymonat [it] Ludovico Geymonat تلفظ رأی
26/01/2012 Elvino [it] Elvino تلفظ رأی
26/01/2012 Monte Bignone [it] Monte Bignone تلفظ رأی
26/01/2012 Ave Maria [it] Ave Maria تلفظ رأی
02/09/2010 stizzoso [it] stizzoso تلفظ رأی
02/09/2010 fiori di zucca [it] fiori di zucca تلفظ رأی
02/09/2010 impaziente [it] impaziente تلفظ رأی
02/09/2010 scandalizzato [it] scandalizzato تلفظ رأی
02/09/2010 incazzato [it] incazzato تلفظ رأی
02/09/2010 Cipriani [it] Cipriani تلفظ رأی
02/09/2010 sommozzatore [it] sommozzatore تلفظ رأی
21/08/2010 Angrogna [it] Angrogna تلفظ رأی
21/08/2010 Anzola dell'Emilia [it] Anzola dell'Emilia تلفظ رأی
21/08/2010 omino [it] omino تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/08/2010 inconsapevole [it] inconsapevole تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/08/2010 inconsapevolezza [it] inconsapevolezza تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/08/2010 ronzo [it] ronzo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/08/2010 danzatrice [it] danzatrice تلفظ رأی
11/08/2010 idiozia [it] idiozia تلفظ رأی
11/08/2010 coercizione [it] coercizione تلفظ رأی
11/08/2010 ubbidienza [it] ubbidienza تلفظ رأی
11/08/2010 pubblicizzare [it] pubblicizzare تلفظ رأی
11/08/2010 secolarizzare [it] secolarizzare تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایتالیا

وب: http://lucamusolesi.altervista.org/

lucaviolino تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 132 (12 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 1

رأی ها: 12 رأی

نمایش ها: 6.561


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 28.813

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.640