کلمات تلفظ شده توسط lizziewaa در فورو

کاربر: lizziewaa مشترک تلفظ های lizziewaa شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
22/06/2011 Leasowes [en] Leasowes تلفظ رأی
08/12/2010 the last straw [en] the last straw تلفظ -1 رأی
08/12/2010 through [en] through تلفظ 1 رأی
08/12/2010 can't [en] can't تلفظ 4 رأی
08/12/2010 Elizabeth [en] Elizabeth تلفظ رأی
08/12/2010 caramel [en] caramel تلفظ رأی
08/12/2010 underground [en] underground تلفظ 1 رأی
08/12/2010 further [en] further تلفظ رأی
08/12/2010 Toe loop [en] Toe loop تلفظ رأی
08/12/2010 Gillian Jacobs [en] Gillian Jacobs تلفظ رأی
08/12/2010 individualisation [en] individualisation تلفظ رأی
08/12/2010 knowledgeably [en] knowledgeably تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: پادشاهی متحده (بريتانيا)

lizziewaa تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 12

واژگان افزوده شده: 0

رأی ها: 4 رأی

نمایش ها: 3.953


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 10.326