کلماتی که lizziewaa در فوروو تلفظ کرده

کاربر: lizziewaa مشترک تلفظ‌های lizziewaa شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
22/06/2011 Leasowes [en] Leasowes تلفظ 0 رأی
08/12/2010 through [en] through تلفظ 1 رأی
08/12/2010 can't [en] can't تلفظ 6 رأی
08/12/2010 Elizabeth [en] Elizabeth تلفظ -1 رأی
08/12/2010 caramel [en] caramel تلفظ 0 رأی
08/12/2010 underground [en] underground تلفظ 3 رأی
08/12/2010 further [en] further تلفظ 0 رأی
08/12/2010 Toe loop [en] Toe loop تلفظ 0 رأی
08/12/2010 Gillian Jacobs [en] Gillian Jacobs تلفظ 0 رأی
08/12/2010 individualisation [en] individualisation تلفظ 0 رأی
08/12/2010 knowledgeably [en] knowledgeably تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: پادشاهی متحده (بريتانيا)

lizziewaa تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 11

واژگان افزوده شده: 0

رأی‌ها: 5 رأی

نمایش‌ها: 6.963


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 13.584