کلمات تلفظ شده توسط littlexsparkee در فورو

کاربر: littlexsparkee مشترک تلفظ های littlexsparkee شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
24/07/2013 Český les [cs] Český les تلفظ رأی
24/07/2013 potrat [cs] potrat تلفظ رأی
12/07/2013 futrál [cs] futrál تلفظ رأی
12/07/2013 keep your shirt on [en] keep your shirt on تلفظ رأی
12/07/2013 sissy spacek [en] sissy spacek تلفظ رأی
12/07/2013 courses [en] courses تلفظ رأی
12/07/2013 Udacity [en] Udacity تلفظ رأی
11/07/2013 kouzlo [cs] kouzlo تلفظ رأی
11/07/2013 Jaromil Jireš [cs] Jaromil Jireš تلفظ رأی
11/07/2013 Žert [cs] Žert تلفظ رأی
11/07/2013 Hoří, má panenko [cs] Hoří, má panenko تلفظ رأی
11/07/2013 Obchod na korze [cs] Obchod na korze تلفظ رأی
11/07/2013 Ostře sledované vlaky [cs] Ostře sledované vlaky تلفظ رأی
11/07/2013 Marketa Lazarová [cs] Marketa Lazarová تلفظ رأی
11/07/2013 bring it on [en] bring it on تلفظ رأی
11/07/2013 Blu-Ray [en] Blu-Ray تلفظ رأی
11/07/2013 podivný [cs] podivný تلفظ رأی
11/07/2013 překrásný [cs] překrásný تلفظ رأی
11/07/2013 lanová dráha [cs] lanová dráha تلفظ رأی
11/07/2013 Prašná brána [cs] Prašná brána تلفظ رأی
11/07/2013 Pražský orloj [cs] Pražský orloj تلفظ رأی
11/07/2013 zoologická zahrada [cs] zoologická zahrada تلفظ رأی
11/07/2013 Žižkov [cs] Žižkov تلفظ رأی
11/07/2013 šestinedělí [cs] šestinedělí تلفظ رأی
11/07/2013 účinná látka [cs] účinná látka تلفظ رأی
10/07/2013 bite me [en] bite me تلفظ رأی
10/07/2013 Moscovite [en] Moscovite تلفظ رأی
10/07/2013 day-dreaming [en] day-dreaming تلفظ رأی
10/07/2013 dollhouses [en] dollhouses تلفظ رأی
10/07/2013 bioavailability [en] bioavailability تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: جمهوری چک

littlexsparkee تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 83

واژگان افزوده شده: 25

رأی ها: 5 رأی

نمایش ها: 3.149


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 2.848

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.464