کلمات تلفظ شده توسط liltonzad در فورو

کاربر: liltonzad مشترک تلفظ های liltonzad شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
27/09/2008 kem chho? [gu] kem chho? تلفظ -1 رأی
27/09/2008 Kam cho? [gu] Kam cho? تلفظ -1 رأی
27/09/2008 Ahmedabad [gu] Ahmedabad تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

I am retiered man
like surfing net. photography, drawing painting

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: هندوستان

وب: http://google

liltonzad تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 3

واژگان افزوده شده: 0

نمایش ها: 3.572


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 20.308