کلماتی که liltonzad در فوروو تلفظ کرده

کاربر: liltonzad مشترک تلفظ‌های liltonzad شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/09/2008 kem chho? [gu] kem chho? تلفظ -1 رأی
27/09/2008 Kam cho? [gu] Kam cho? تلفظ -1 رأی
27/09/2008 Ahmedabad [gu] Ahmedabad تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ

اطلاعات کاربر

I am retiered man
like surfing net. photography, drawing painting

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: هندوستان

liltonzad تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 3 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 0

رأی‌ها: 1 رأی

نمایش‌ها: 5.708


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 25.048