کلماتی که lilie45 در فوروو تلفظ کرده

کاربر: lilie45 مشترک تلفظ‌های lilie45 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/11/2012 Francophile [fr] Francophile تلفظ 0 رأی
18/11/2012 le secteur [fr] le secteur تلفظ 0 رأی
18/11/2012 Je dessine [fr] Je dessine تلفظ 0 رأی
18/11/2012 dominant [fr] dominant تلفظ 0 رأی
18/11/2012 cohabiter [fr] cohabiter تلفظ 0 رأی
18/11/2012 Écouter [fr] Écouter تلفظ 5 رأی بهترین تلفظ
18/11/2012 l'un des rares [fr] l'un des rares تلفظ 0 رأی
18/11/2012 installer [fr] installer تلفظ 0 رأی
16/11/2012 Marie-Adelaide de Savoie [fr] Marie-Adelaide de Savoie تلفظ 0 رأی
13/11/2012 paranoïaque [fr] paranoïaque تلفظ 0 رأی
13/11/2012 méfient [fr] méfient تلفظ 0 رأی
13/11/2012 Jacqueline [fr] Jacqueline تلفظ 0 رأی
13/11/2012 aulne [fr] aulne تلفظ 0 رأی
13/11/2012 anacardier [fr] anacardier تلفظ 0 رأی
13/11/2012 amandier [fr] amandier تلفظ 0 رأی
13/11/2012 abricotier [fr] abricotier تلفظ 0 رأی
13/11/2012 maraichage [fr] maraichage تلفظ 0 رأی
13/11/2012 exact [fr] exact تلفظ 0 رأی
13/11/2012 finage [fr] finage تلفظ 0 رأی
13/11/2012 regardèrent [fr] regardèrent تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/11/2012 pyracantha [fr] pyracantha تلفظ 0 رأی
01/11/2012 Parti communiste français [fr] Parti communiste français تلفظ 0 رأی
01/11/2012 social-démocratie [fr] social-démocratie تلفظ 0 رأی
01/11/2012 congrès du Globe [fr] congrès du Globe تلفظ 0 رأی
01/11/2012 Louis Dubreuilh [fr] Louis Dubreuilh تلفظ 0 رأی
01/11/2012 liqueur d'expédition [fr] liqueur d'expédition تلفظ 0 رأی
01/11/2012 afrikaans [fr] afrikaans تلفظ 0 رأی
01/11/2012 Patrick Apel-Muller [fr] Patrick Apel-Muller تلفظ 0 رأی
01/11/2012 Jean-Emmanuel Ducoin [fr] Jean-Emmanuel Ducoin تلفظ 0 رأی
01/11/2012 Martine Bulard [fr] Martine Bulard تلفظ 0 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

Bonjour tout le monde !
Je suis Aurélie et j'ai 24 ans. Je suis à la fois étudiante en études anglophones (langue et linguistique anglaises, civilisations américaine et britannique, littératures américaine et britannique, didactique de l'anglais) et professeur stagiaire dans un collège. Et ceci près d'Orléans (région des châteaux de la Loire). J'adore lire, écrire, écouter la musique, danser, faire du shopping, marcher, voyager et parler plusieurs langues étrangères.

Hello everybody !
I'm Aurélie, 24. I'm, at the same time, a student in anglophone studies (English language and linguistics, GB and US civilizations, GB and US literatures, teaching of English language) and a teacher in training period in a middle school. And this, near Orléans (region of the "châteaux de la Loire" - castels of Loire). I love reading, writing, listening to music, dancing, go shopping, walking, traveling and speaking several foreign languages.

¡Hola a todos !
Soy Aurélie y tengo 24 años. Estoy, en el mismo tiempo, estudiante en estudios anglofónos (idioma y linguistica ingleses, civilisaciones americana y británica, literaturas americana y británica, didáctica del inglés) y profesora de inglés (en periodo de práctica) en un colegio. Y eso, cerca de Orléans (region de los "châteaux de la Loire" - castillos de Loira). Me encantan leer, escribir, escuchar la música, bailar, ir de compras, andar, hablar varios idiomas extrangeros.

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: فرانسه

lilie45 تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 641 (17 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 10

رأی‌ها: 21 رأی

نمایش‌ها: 30.660


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 6.609

مکان بر اساس تلفظ ها: 477