کلمات تلفظ شده توسط lieu در فورو

کاربر: lieu ويراستار فوروو مشترک تلفظ های lieu شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
06/12/2010 苯酚滴耳油 [wuu] 苯酚滴耳油 تلفظ رأی
06/12/2010 苯酚 [wuu] 苯酚 تلفظ رأی
06/12/2010 滴耳油 [wuu] 滴耳油 تلفظ رأی
27/10/2010 真如 [wuu] 真如 تلفظ رأی
27/10/2010 胡锦涛 [wuu] 胡锦涛 تلفظ 1 رأی
27/10/2010 龙华 [wuu] 龙华 تلفظ رأی
27/10/2010 老鸦 [wuu] 老鸦 تلفظ رأی
27/10/2010 乌鸦 [wuu] 乌鸦 تلفظ رأی
27/10/2010 [wuu] 锁 تلفظ رأی
27/10/2010 [wuu] 坐 تلفظ رأی
27/10/2010 [wuu] 苏 تلفظ رأی
27/10/2010 [wuu] 茶 تلفظ رأی
27/10/2010 [wuu] 沙 تلفظ رأی
27/10/2010 枪篱 [wuu] 枪篱 تلفظ رأی
21/09/2010 丫头 [wuu] 丫头 تلفظ رأی
20/06/2010 讨饶 [wuu] 讨饶 تلفظ رأی
03/06/2010 弄堂 [wuu] 弄堂 تلفظ رأی
03/06/2010 牙齿 [wuu] 牙齿 تلفظ رأی
03/06/2010 老鼠 [wuu] 老鼠 تلفظ رأی
03/06/2010 高昂 [wuu] 高昂 تلفظ رأی
03/06/2010 蝎子 [wuu] 蝎子 تلفظ رأی
03/06/2010 世博会 [wuu] 世博会 تلفظ رأی
03/06/2010 稍微 [wuu] 稍微 تلفظ رأی
03/06/2010 稍为 [wuu] 稍为 تلفظ رأی
03/06/2010 乐惠 [wuu] 乐惠 تلفظ رأی
03/04/2009 沙发 [wuu] 沙发 تلفظ 1 رأی
03/04/2009 死(白读) [wuu] 死(白读) تلفظ رأی
03/04/2009 死(文读) [wuu] 死(文读) تلفظ رأی
03/04/2009 徐家汇 [wuu] 徐家汇 تلفظ رأی
03/04/2009 学堂 [wuu] 学堂 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ

اطلاعات کاربر

Hey folks,
If you speak Wu/Shanghainese, message me.
If you want to learn Wu, message me.

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: چين

وب: http://www.wu-chinese.com

lieu تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 177 (10 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 165

رأی ها: 15 رأی

نمایش ها: 29.819


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 791

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.291