کلمات تلفظ شده توسط leannan در فورو

کاربر: leannan مشترک تلفظ های leannan شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
30/12/2010 wieloletni [pl] wieloletni تلفظ رأی
30/12/2010 przełęcz [pl] przełęcz تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/12/2010 koniec [pl] koniec تلفظ رأی
02/10/2008 Buczkowski [pl] Buczkowski تلفظ رأی
14/08/2008 Krosno [pl] Krosno تلفظ رأی
14/08/2008 Ustka [pl] Ustka تلفظ رأی
14/08/2008 Gorskowski [pl] Gorskowski تلفظ رأی
14/08/2008 Leo Fleider [pl] Leo Fleider تلفظ رأی
14/08/2008 spierdalaj [pl] spierdalaj تلفظ 0 رأی
14/08/2008 Rohatyn [pl] Rohatyn تلفظ رأی
14/08/2008 Andrzej Buncol [pl] Andrzej Buncol تلفظ رأی
14/08/2008 Hudzikiewicz [pl] Hudzikiewicz تلفظ رأی
14/08/2008 Zbigniew Boniek [pl] Zbigniew Boniek تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/08/2008 pragnienie [pl] pragnienie تلفظ رأی
14/08/2008 panie [pl] panie تلفظ رأی
14/08/2008 cudowny [pl] cudowny تلفظ رأی
14/08/2008 Andrzej Szarmach [pl] Andrzej Szarmach تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/08/2008 Jacek Bąk [pl] Jacek Bąk تلفظ رأی
14/08/2008 Robert Gadocha [pl] Robert Gadocha تلفظ رأی
14/08/2008 Artur Boruc [pl] Artur Boruc تلفظ رأی
14/08/2008 Grzegorz Lato [pl] Grzegorz Lato تلفظ رأی
14/08/2008 bursztyn [pl] bursztyn تلفظ رأی
14/08/2008 Galicja [pl] Galicja تلفظ رأی
14/08/2008 Biblia [pl] Biblia تلفظ رأی
14/08/2008 Księżna [pl] Księżna تلفظ رأی
14/08/2008 Jezus Chrystus [pl] Jezus Chrystus تلفظ رأی
14/08/2008 Betlejem [pl] Betlejem تلفظ رأی
14/08/2008 Henryk Górecki [pl] Henryk Górecki تلفظ 0 رأی
12/07/2008 Krąg [pl] Krąg تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/07/2008 Kobylniki [pl] Kobylniki تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: لهستان

leannan تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 148 (7 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 14

رأی ها: 10 رأی

نمایش ها: 13.469


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 4.173

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.496