کلمات تلفظ شده توسط le_berger در فورو

کاربر: le_berger مشترک تلفظ های le_berger شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
12/05/2010 salamalec [fr] salamalec تلفظ 0 رأی
12/05/2010 rondin [fr] rondin تلفظ 0 رأی
12/05/2010 technuage [fr] technuage تلفظ 0 رأی
12/05/2010 sataniques [fr] sataniques تلفظ 0 رأی
12/05/2010 sciotte [fr] sciotte تلفظ 0 رأی
12/05/2010 fondant au chocolat [fr] fondant au chocolat تلفظ 0 رأی
12/05/2010 attirant [fr] attirant تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: کانادا

le_berger تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 7

واژگان افزوده شده: 0

نمایش ها: 1.811


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 14.078