کلمات تلفظ شده توسط lance_cafe در فورو

کاربر: lance_cafe مشترک تلفظ های lance_cafe شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
23/05/2011 Harmonies du soir [fr] Harmonies du soir تلفظ رأی
23/05/2011 coquille [fr] coquille تلفظ رأی
23/05/2011 貿易赤字 [ja] 貿易赤字 تلفظ رأی
23/05/2011 イギリス軍 [ja] イギリス軍 تلفظ رأی
23/05/2011 すべし [ja] すべし تلفظ رأی
23/05/2011 大金 [ja] 大金 تلفظ رأی
23/05/2011 奮い立つ [ja] 奮い立つ تلفظ رأی
23/05/2011 雷雨 [ja] 雷雨 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/05/2011 請け負う [ja] 請け負う تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/05/2011 セクシー [ja] セクシー تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/05/2011 しかし [ja] しかし تلفظ 1 رأی
22/05/2011 特売 [ja] 特売 تلفظ رأی
22/05/2011 せめ [ja] せめ تلفظ رأی
22/05/2011 うけ [ja] うけ تلفظ رأی
22/05/2011 やおい [ja] やおい تلفظ رأی
22/05/2011 国王 [ja] 国王 تلفظ رأی
22/05/2011 割譲 [ja] 割譲 تلفظ رأی
22/05/2011 空間 [ja] 空間 تلفظ رأی
22/05/2011 叔母さん [ja] 叔母さん تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/05/2011 警報 [ja] 警報 تلفظ رأی
22/05/2011 恐喝 [ja] 恐喝 تلفظ رأی
22/05/2011 埋葬 [ja] 埋葬 تلفظ رأی
22/05/2011 梅酒 [ja] 梅酒 تلفظ رأی
22/05/2011 消息 [ja] 消息 تلفظ رأی
22/05/2011 [ja] 毎 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/05/2011 漂流 [ja] 漂流 تلفظ رأی
22/05/2011 [ja] 卍 تلفظ 1 رأی
22/05/2011 回り [ja] 回り تلفظ رأی
22/05/2011 パキスタン [ja] パキスタン تلفظ رأی
22/05/2011 ランス [ja] ランス تلفظ رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 بعدی

اطلاعات کاربر

Hi I'm Lance. I'm France-born Japanese. I'm fluent in Japanese, French, and English.

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: فرانسه

lance_cafe تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 216 (11 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 98

رأی ها: 18 رأی

نمایش ها: 14.614


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 1.120

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.062