کلماتی که lance_cafe در فوروو تلفظ کرده

کاربر: lance_cafe مشترک تلفظ‌های lance_cafe شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/05/2011 Harmonies du soir [fr] Harmonies du soir تلفظ 0 رأی
23/05/2011 coquille [fr] coquille تلفظ 0 رأی
23/05/2011 貿易赤字 [ja] 貿易赤字 تلفظ 0 رأی
23/05/2011 イギリス軍 [ja] イギリス軍 تلفظ 0 رأی
23/05/2011 すべし [ja] すべし تلفظ 0 رأی
23/05/2011 大金 [ja] 大金 تلفظ 0 رأی
23/05/2011 奮い立つ [ja] 奮い立つ تلفظ 0 رأی
23/05/2011 雷雨 [ja] 雷雨 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/05/2011 請け負う [ja] 請け負う تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/05/2011 セクシー [ja] セクシー تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/05/2011 しかし [ja] しかし تلفظ 1 رأی
22/05/2011 特売 [ja] 特売 تلفظ 0 رأی
22/05/2011 せめ [ja] せめ تلفظ 0 رأی
22/05/2011 うけ [ja] うけ تلفظ 0 رأی
22/05/2011 やおい [ja] やおい تلفظ 0 رأی
22/05/2011 国王 [ja] 国王 تلفظ 0 رأی
22/05/2011 割譲 [ja] 割譲 تلفظ 0 رأی
22/05/2011 空間 [ja] 空間 تلفظ 0 رأی
22/05/2011 叔母さん [ja] 叔母さん تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/05/2011 警報 [ja] 警報 تلفظ 0 رأی
22/05/2011 恐喝 [ja] 恐喝 تلفظ 0 رأی
22/05/2011 埋葬 [ja] 埋葬 تلفظ 0 رأی
22/05/2011 梅酒 [ja] 梅酒 تلفظ 0 رأی
22/05/2011 消息 [ja] 消息 تلفظ 0 رأی
22/05/2011 [ja] 毎 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/05/2011 漂流 [ja] 漂流 تلفظ 0 رأی
22/05/2011 [ja] 卍 تلفظ 1 رأی
22/05/2011 回り [ja] 回り تلفظ 0 رأی
22/05/2011 パキスタン [ja] パキスタン تلفظ 0 رأی
22/05/2011 ランス [ja] ランス تلفظ 0 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 بعدی

اطلاعات کاربر

Hi I'm Lance. I'm France-born Japanese. I'm fluent in Japanese, French, and English.

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: فرانسه

lance_cafe تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 212 (16 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 98

رأی‌ها: 28 رأی

نمایش‌ها: 21.631


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 1.394

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.318