کلماتی که lamguage_pronounciation_man در فوروو تلفظ کرده

کاربر: lamguage_pronounciation_man مشترک تلفظ‌های lamguage_pronounciation_man شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
20/01/2012 Johnathon Schaech [en] Johnathon Schaech تلفظ 0 رأی
05/07/2010 documentation [en] documentation تلفظ 0 رأی
04/05/2010 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism تلفظ -2 رأی
04/05/2010 Ashaway [en] Ashaway تلفظ 0 رأی
07/12/2009 Walter Battiss [en] Walter Battiss تلفظ 0 رأی
07/12/2009 Greg O'Halloran [en] Greg O'Halloran تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ

اطلاعات کاربر

im awesome

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: پادشاهی متحده (بريتانيا)

lamguage_pronounciation_man تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 6 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 18

رأی‌ها: 1 رأی

نمایش‌ها: 8.729


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 4.447

مکان بر اساس تلفظ ها: 18.886