کلماتی که lalaland123 در فوروو تلفظ کرده

کاربر: lalaland123 مشترک تلفظ‌های lalaland123 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
11/07/2012 good night [en] good night تلفظ 1 رأی
11/07/2012 ron [en] ron تلفظ 0 رأی
11/07/2012 Rhonda [en] Rhonda تلفظ 2 رأی
11/07/2012 Maria [en] Maria تلفظ 0 رأی
11/07/2012 אפרים [he] אפרים تلفظ 0 رأی
11/07/2012 חָתוּל [he] חָתוּל تلفظ 0 رأی
11/07/2012 Wisconsin [en] Wisconsin تلفظ 0 رأی
11/07/2012 tu [pt] tu تلفظ 1 رأی
11/07/2012 buddy [en] buddy تلفظ 0 رأی
11/07/2012 vinyl [en] vinyl تلفظ 0 رأی
11/07/2012 nonchalant [en] nonchalant تلفظ 0 رأی
11/07/2012 bro [en] bro تلفظ 1 رأی
11/07/2012 caramel [en] caramel تلفظ 1 رأی
11/07/2012 pajamas [en] pajamas تلفظ 0 رأی
11/07/2012 Columbine [en] Columbine تلفظ 0 رأی
11/07/2012 Marilyn Manson [en] Marilyn Manson تلفظ 0 رأی
11/07/2012 antivirus [en] antivirus تلفظ 0 رأی
11/07/2012 בַּלּוּט [he] בַּלּוּט تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

lalaland123 تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 18

واژگان افزوده شده: 0

رأی‌ها: 5 رأی

نمایش‌ها: 5.198


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 9.509