کلمات تلفظ شده توسط lalaland123 در فورو

کاربر: lalaland123 مشترک تلفظ های lalaland123 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
11/07/2012 good night [en] good night تلفظ رأی
11/07/2012 ron [en] ron تلفظ رأی
11/07/2012 Rhonda [en] Rhonda تلفظ 1 رأی
11/07/2012 Maria [en] Maria تلفظ رأی
11/07/2012 אפרים [he] אפרים تلفظ رأی
11/07/2012 חָתוּל [he] חָתוּל تلفظ رأی
11/07/2012 Wisconsin [en] Wisconsin تلفظ رأی
11/07/2012 tu [pt] tu تلفظ رأی
11/07/2012 oh [en] oh تلفظ رأی
11/07/2012 buddy [en] buddy تلفظ رأی
11/07/2012 pecan pie [en] pecan pie تلفظ رأی
11/07/2012 pecan [en] pecan تلفظ رأی
11/07/2012 vinyl [en] vinyl تلفظ رأی
11/07/2012 nonchalant [en] nonchalant تلفظ رأی
11/07/2012 bro [en] bro تلفظ 1 رأی
11/07/2012 caramel [en] caramel تلفظ 1 رأی
11/07/2012 pajamas [en] pajamas تلفظ رأی
11/07/2012 Columbine [en] Columbine تلفظ رأی
11/07/2012 Marilyn Manson [en] Marilyn Manson تلفظ رأی
11/07/2012 antivirus [en] antivirus تلفظ رأی
11/07/2012 בַּלּוּט [he] בַּלּוּט تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

lalaland123 تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 21

واژگان افزوده شده: 0

رأی ها: 3 رأی

نمایش ها: 2.878


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 6.946