کلمات تلفظ شده توسط la_ruggine در فورو صفحه 2.

کاربر: la_ruggine مشترک تلفظ های la_ruggine شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
16/01/2014 infruttuosità [it] infruttuosità تلفظ رأی
16/01/2014 invasamento [it] invasamento تلفظ رأی
16/01/2014 inulasi [it] inulasi تلفظ رأی
16/01/2014 intrinsecare [it] intrinsecare تلفظ رأی
16/01/2014 introflettersi [it] introflettersi تلفظ رأی
16/01/2014 inverdimento [it] inverdimento تلفظ رأی
16/01/2014 intruglione [it] intruglione تلفظ رأی
16/01/2014 in vista di [it] in vista di تلفظ رأی
16/01/2014 invulnerato [it] invulnerato تلفظ رأی
16/01/2014 iodifero [it] iodifero تلفظ رأی
16/01/2014 ipocicloide [it] ipocicloide تلفظ رأی
16/01/2014 ipocloridria [it] ipocloridria تلفظ رأی
16/01/2014 Pasta e fagioli [it] Pasta e fagioli تلفظ رأی
15/01/2014 ininfluenza [it] ininfluenza تلفظ رأی
15/01/2014 ipnopatia [it] ipnopatia تلفظ رأی
15/01/2014 ipercloruria [it] ipercloruria تلفظ رأی
15/01/2014 ipnogeno [it] ipnogeno تلفظ رأی
15/01/2014 ipercomplesso [it] ipercomplesso تلفظ رأی
15/01/2014 ipnositerapia [it] ipnositerapia تلفظ رأی
15/01/2014 ipocalcemia [it] ipocalcemia تلفظ رأی
15/01/2014 ipnoterapeuta [it] ipnoterapeuta تلفظ رأی
15/01/2014 ipoalimentazione [it] ipoalimentazione تلفظ رأی
15/01/2014 ipoazotemia [it] ipoazotemia تلفظ رأی
15/01/2014 cloropidi [it] cloropidi تلفظ رأی
15/01/2014 a basso consumo [it] a basso consumo تلفظ رأی
15/01/2014 iposmia [it] iposmia تلفظ رأی
15/01/2014 ipodattilia [it] ipodattilia تلفظ رأی
15/01/2014 Il Pastor Fido [it] Il Pastor Fido تلفظ رأی
15/01/2014 ringhioso [it] ringhioso تلفظ رأی
15/01/2014 ipofillo [it] ipofillo تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایتالیا

la_ruggine تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 132 (2 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 43

رأی ها: 4 رأی

نمایش ها: 8.580


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 1.961

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.633