کلمات تلفظ شده توسط la_ruggine در فورو

کاربر: la_ruggine مشترک تلفظ های la_ruggine شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
21/01/2014 ingegnerizzare [it] ingegnerizzare تلفظ رأی
21/01/2014 ingenito [it] ingenito تلفظ رأی
21/01/2014 inintermediari [it] inintermediari تلفظ رأی
21/01/2014 Pomeriggi Musicali [it] Pomeriggi Musicali تلفظ رأی
16/01/2014 interfisso [it] interfisso تلفظ رأی
16/01/2014 interfertilità [it] interfertilità تلفظ رأی
16/01/2014 intimorimento [it] intimorimento تلفظ رأی
16/01/2014 intraprendimento [it] intraprendimento تلفظ 1 رأی
16/01/2014 intrasentire [it] intrasentire تلفظ رأی
16/01/2014 invaditore [it] invaditore تلفظ رأی
16/01/2014 ortognatica [it] ortognatica تلفظ رأی
16/01/2014 invallarsi [it] invallarsi تلفظ رأی
16/01/2014 ioglosso [it] ioglosso تلفظ رأی
16/01/2014 zoonosi [it] zoonosi تلفظ 1 رأی
16/01/2014 involgimento [it] involgimento تلفظ رأی
16/01/2014 ipoalgesia [it] ipoalgesia تلفظ رأی
16/01/2014 iodurare [it] iodurare تلفظ رأی
16/01/2014 iodico [it] iodico تلفظ رأی
16/01/2014 intrasferibilità [it] intrasferibilità تلفظ رأی
16/01/2014 intramurario [it] intramurario تلفظ رأی
16/01/2014 invitatorio [it] invitatorio تلفظ رأی
16/01/2014 eugnazia [it] eugnazia تلفظ رأی
16/01/2014 intabescenza [it] intabescenza تلفظ رأی
16/01/2014 intravenoso [it] intravenoso تلفظ رأی
16/01/2014 intrecciabile [it] intrecciabile تلفظ رأی
16/01/2014 intrecciatura [it] intrecciatura تلفظ رأی
16/01/2014 intrecciamento [it] intrecciamento تلفظ رأی
16/01/2014 maggengo [it] maggengo تلفظ رأی
16/01/2014 interfecondità [it] interfecondità تلفظ رأی
16/01/2014 introgressione [it] introgressione تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایتالیا

la_ruggine تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 132 (2 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 43

رأی ها: 4 رأی

نمایش ها: 8.589


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 1.964

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.638