کلمات تلفظ شده توسط kurzorama در فورو

کاربر: kurzorama مشترک تلفظ های kurzorama شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
23/08/2012 sheldon cooper [en] sheldon cooper تلفظ رأی
23/08/2012 paralysie [fr] paralysie تلفظ رأی
23/08/2012 Rosemont [fr] Rosemont تلفظ رأی
23/08/2012 Hochelaga-Maisonneuve [fr] Hochelaga-Maisonneuve تلفظ رأی
23/08/2012 Outremont [fr] Outremont تلفظ رأی
23/08/2012 faux [fr] faux تلفظ رأی
23/08/2012 Persil [fr] Persil تلفظ رأی
23/08/2012 Robert Lepage [fr] Robert Lepage تلفظ رأی
23/08/2012 Pauline Marois [fr] Pauline Marois تلفظ رأی
23/08/2012 Jean Charest [fr] Jean Charest تلفظ رأی
23/08/2012 vœu [fr] vœu تلفظ رأی
23/08/2012 acquittement [fr] acquittement تلفظ رأی
23/08/2012 déclaration [fr] déclaration تلفظ رأی
23/08/2012 Ottawa [fr] Ottawa تلفظ رأی
23/08/2012 paroi [fr] paroi تلفظ رأی
23/08/2012 nordiques [fr] nordiques تلفظ رأی
23/08/2012 registre [fr] registre تلفظ رأی
23/08/2012 bûche [fr] bûche تلفظ رأی
23/08/2012 Quebec [fr] Quebec تلفظ 1 رأی
23/08/2012 se redresser [fr] se redresser تلفظ رأی
23/08/2012 je m'en câlice [fr] je m'en câlice تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/08/2012 investigatrice [fr] investigatrice تلفظ رأی
23/08/2012 prémédité [fr] prémédité تلفظ رأی
23/08/2012 diurétique [fr] diurétique تلفظ رأی
23/08/2012 nourrissante [fr] nourrissante تلفظ رأی
23/08/2012 procureur [fr] procureur تلفظ رأی
23/08/2012 punir [fr] punir تلفظ رأی
23/08/2012 investigateur [fr] investigateur تلفظ رأی
23/08/2012 perpétuel [fr] perpétuel تلفظ رأی
23/08/2012 boisé [fr] boisé تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

Bonjour!
Ma prononciation Québécoise saura, je l'espère, augmenter la banque de forvo de façon intéressante.

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: کانادا

kurzorama تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 31 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 6

رأی ها: 2 رأی

نمایش ها: 3.107


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 7.844

مکان بر اساس تلفظ ها: 5.383