کلمات تلفظ شده توسط kulessafrank در فورو

کاربر: kulessafrank مشترک تلفظ های kulessafrank شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
19/03/2012 Außenspiegelmontage [de] Außenspiegelmontage تلفظ رأی
19/03/2012 Seitenaufprallschutz [de] Seitenaufprallschutz تلفظ رأی
19/03/2012 ersatzgeschwächt [de] ersatzgeschwächt تلفظ رأی
19/03/2012 Argumentationsnöte [de] Argumentationsnöte تلفظ رأی
19/03/2012 Glamourwelt [de] Glamourwelt تلفظ رأی
19/03/2012 Hotelterrasse [de] Hotelterrasse تلفظ رأی
19/03/2012 Modelpose [de] Modelpose تلفظ رأی
19/03/2012 Kulturpflege [de] Kulturpflege تلفظ رأی
19/03/2012 Kanzleramtschef [de] Kanzleramtschef تلفظ رأی
19/03/2012 Antityphusmittel [de] Antityphusmittel تلفظ رأی
19/03/2012 Klassenkeile [de] Klassenkeile تلفظ رأی
19/03/2012 Sexuallockstoff [de] Sexuallockstoff تلفظ رأی
19/03/2012 Ritterparodie [de] Ritterparodie تلفظ رأی
19/03/2012 Mafiaroman [de] Mafiaroman تلفظ رأی
19/03/2012 Amphibium [de] Amphibium تلفظ رأی
19/03/2012 italoamerikanisch [de] italoamerikanisch تلفظ رأی
19/03/2012 Kriminalpsychologe [de] Kriminalpsychologe تلفظ رأی
19/03/2012 Urwaldschänke [de] Urwaldschänke تلفظ رأی
19/03/2012 Springprüfung [de] Springprüfung تلفظ رأی
19/03/2012 Kellerduell [de] Kellerduell تلفظ رأی
19/03/2012 Magazinbeitrag [de] Magazinbeitrag تلفظ رأی
19/03/2012 Elektroheizstab [de] Elektroheizstab تلفظ رأی
19/03/2012 Glykolgemisch [de] Glykolgemisch تلفظ رأی
19/03/2012 Anschlussstecker [de] Anschlussstecker تلفظ رأی
19/03/2012 Klemmhülse [de] Klemmhülse تلفظ رأی
19/03/2012 schalenförmig [de] schalenförmig تلفظ رأی
19/03/2012 blutstillend [de] blutstillend تلفظ رأی
19/03/2012 hülsenförmig [de] hülsenförmig تلفظ رأی
19/03/2012 Reduzierhülse [de] Reduzierhülse تلفظ رأی
19/03/2012 Schneckengehäuse [de] Schneckengehäuse تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: آلمان

kulessafrank تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 146 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 2

رأی ها: 1 رأی

نمایش ها: 3.605


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 16.031

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.519