کلماتی که kulessafrank در فوروو تلفظ کرده

کاربر: kulessafrank مشترک تلفظ‌های kulessafrank شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
19/03/2012 Außenspiegelmontage [de] Außenspiegelmontage تلفظ 0 رأی
19/03/2012 Seitenaufprallschutz [de] Seitenaufprallschutz تلفظ 0 رأی
19/03/2012 ersatzgeschwächt [de] ersatzgeschwächt تلفظ 0 رأی
19/03/2012 Argumentationsnöte [de] Argumentationsnöte تلفظ 0 رأی
19/03/2012 Glamourwelt [de] Glamourwelt تلفظ 0 رأی
19/03/2012 Hotelterrasse [de] Hotelterrasse تلفظ 0 رأی
19/03/2012 Modelpose [de] Modelpose تلفظ 0 رأی
19/03/2012 Kulturpflege [de] Kulturpflege تلفظ 0 رأی
19/03/2012 Kanzleramtschef [de] Kanzleramtschef تلفظ 0 رأی
19/03/2012 Antityphusmittel [de] Antityphusmittel تلفظ 0 رأی
19/03/2012 Klassenkeile [de] Klassenkeile تلفظ 0 رأی
19/03/2012 Sexuallockstoff [de] Sexuallockstoff تلفظ 0 رأی
19/03/2012 Ritterparodie [de] Ritterparodie تلفظ 0 رأی
19/03/2012 Mafiaroman [de] Mafiaroman تلفظ 0 رأی
19/03/2012 Amphibium [de] Amphibium تلفظ 0 رأی
19/03/2012 italoamerikanisch [de] italoamerikanisch تلفظ 0 رأی
19/03/2012 Kriminalpsychologe [de] Kriminalpsychologe تلفظ 0 رأی
19/03/2012 Urwaldschänke [de] Urwaldschänke تلفظ 0 رأی
19/03/2012 Springprüfung [de] Springprüfung تلفظ 0 رأی
19/03/2012 Kellerduell [de] Kellerduell تلفظ 0 رأی
19/03/2012 Magazinbeitrag [de] Magazinbeitrag تلفظ 0 رأی
19/03/2012 Elektroheizstab [de] Elektroheizstab تلفظ 0 رأی
19/03/2012 Glykolgemisch [de] Glykolgemisch تلفظ 0 رأی
19/03/2012 Anschlussstecker [de] Anschlussstecker تلفظ 0 رأی
19/03/2012 Klemmhülse [de] Klemmhülse تلفظ 0 رأی
19/03/2012 schalenförmig [de] schalenförmig تلفظ 0 رأی
19/03/2012 blutstillend [de] blutstillend تلفظ 0 رأی
19/03/2012 hülsenförmig [de] hülsenförmig تلفظ 0 رأی
19/03/2012 Reduzierhülse [de] Reduzierhülse تلفظ 0 رأی
19/03/2012 Schneckengehäuse [de] Schneckengehäuse تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: آلمان

kulessafrank تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 146 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 2

رأی‌ها: 1 رأی

نمایش‌ها: 6.411


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 20.679

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.832