کلمات تلفظ شده توسط krekiere در فورو

کاربر: krekiere مشترک تلفظ های krekiere شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
19/01/2010 sterno-cléido-mastoïdien [fr] sterno-cléido-mastoïdien تلفظ رأی
19/01/2010 jumeaux [fr] jumeaux تلفظ رأی
19/01/2010 crural [fr] crural تلفظ رأی
19/01/2010 scalène [fr] scalène تلفظ رأی
19/01/2010 masséter [fr] masséter تلفظ رأی
19/01/2010 digastrique [fr] digastrique تلفظ رأی
19/01/2010 Virginie [fr] Virginie تلفظ رأی
19/01/2010 anconé [fr] anconé تلفظ رأی
19/01/2010 carbonnieux [fr] carbonnieux تلفظ رأی
19/01/2010 pruneau [fr] pruneau تلفظ رأی
19/01/2010 Robert de la Fresnaye [fr] Robert de la Fresnaye تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/01/2010 Vignon [fr] Vignon تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/01/2010 abatage [fr] abatage تلفظ رأی
19/01/2010 strasbourgeoise [fr] strasbourgeoise تلفظ رأی
19/01/2010 abat-foin [fr] abat-foin تلفظ رأی
19/01/2010 dégénéré [fr] dégénéré تلفظ رأی
19/01/2010 abatée [fr] abatée تلفظ رأی
19/01/2010 abatellement [fr] abatellement تلفظ رأی
19/01/2010 abatture [fr] abatture تلفظ رأی
19/01/2010 prune [fr] prune تلفظ رأی
19/01/2010 Estelle Lezean [fr] Estelle Lezean تلفظ رأی
19/01/2010 égalité [fr] égalité تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
19/01/2010 Thulium [fr] Thulium تلفظ رأی
19/01/2010 fluor [fr] fluor تلفظ رأی
19/01/2010 brome [fr] brome تلفظ رأی
19/01/2010 iode [fr] iode تلفظ رأی
19/01/2010 astate [fr] astate تلفظ رأی
19/01/2010 ununseptium [fr] ununseptium تلفظ رأی
19/01/2010 phosphore [fr] phosphore تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
19/01/2010 tellure [fr] tellure تلفظ رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: فرانسه

krekiere تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 298 (6 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 0

رأی ها: 8 رأی

نمایش ها: 15.354


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 817