کلمات تلفظ شده توسط koru در فورو

کاربر: koru مشترک تلفظ های koru شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
13/02/2012 Linux [en] Linux تلفظ رأی
13/02/2012 xampp [en] xampp تلفظ رأی
13/02/2012 coercive [en] coercive تلفظ رأی
13/02/2012 mysql [en] mysql تلفظ رأی
13/02/2012 Charles Bukowski [en] Charles Bukowski تلفظ رأی
13/02/2012 pygora [en] pygora تلفظ رأی
13/02/2012 pwnd [en] pwnd تلفظ رأی
13/02/2012 Ravelry [en] Ravelry تلفظ رأی
13/02/2012 interiority [en] interiority تلفظ رأی
13/02/2012 communicability [en] communicability تلفظ رأی
13/02/2012 discontinuity [en] discontinuity تلفظ رأی
13/02/2012 exteriority [en] exteriority تلفظ رأی
13/02/2012 unfigurable [en] unfigurable تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا


آمار کاربر

تلفظ ها: 13

واژگان افزوده شده: 3

نمایش ها: 2.590


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 13.100

مکان بر اساس تلفظ ها: 9.590