کلمات تلفظ شده توسط koru در فورو

کاربر: koru مشترک تلفظ های koru شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
13/02/2012 Linux [en] Linux تلفظ 0 رأی
13/02/2012 xampp [en] xampp تلفظ 0 رأی
13/02/2012 coercive [en] coercive تلفظ 0 رأی
13/02/2012 mysql [en] mysql تلفظ 0 رأی
13/02/2012 Charles Bukowski [en] Charles Bukowski تلفظ 0 رأی
13/02/2012 pygora [en] pygora تلفظ 0 رأی
13/02/2012 pwnd [en] pwnd تلفظ 0 رأی
13/02/2012 Ravelry [en] Ravelry تلفظ 0 رأی
13/02/2012 interiority [en] interiority تلفظ 0 رأی
13/02/2012 communicability [en] communicability تلفظ 0 رأی
13/02/2012 discontinuity [en] discontinuity تلفظ 0 رأی
13/02/2012 exteriority [en] exteriority تلفظ 0 رأی
13/02/2012 unfigurable [en] unfigurable تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا


آمار کاربر

تلفظ ها: 13

واژگان افزوده شده: 3

نمایش ها: 2.668


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 10.914

مکان بر اساس تلفظ ها: 9.795