کلمات تلفظ شده توسط komma در فورو

کاربر: komma مشترک تلفظ های komma شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
19/02/2010 сомневаетесь [ru] сомневаетесь تلفظ رأی
19/02/2010 щедрости [ru] щедрости تلفظ رأی
19/02/2010 сочту [ru] сочту تلفظ رأی
19/02/2010 неограниченной [ru] неограниченной تلفظ رأی
19/02/2010 цифру [ru] цифру تلفظ رأی
19/02/2010 просим [ru] просим تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/02/2010 жалованья [ru] жалованья تلفظ رأی
19/02/2010 указанного [ru] указанного تلفظ رأی
19/02/2010 каталогизации [ru] каталогизации تلفظ رأی
19/02/2010 приобретаем [ru] приобретаем تلفظ رأی
19/02/2010 движимом [ru] движимом تلفظ رأی
19/02/2010 комиссионных [ru] комиссионных تلفظ رأی
19/02/2010 заключении [ru] заключении تلفظ رأی
19/02/2010 требуемую [ru] требуемую تلفظ رأی
19/02/2010 распорядиться [ru] распорядиться تلفظ رأی
19/02/2010 колебания [ru] колебания تلفظ رأی
19/02/2010 существовала [ru] существовала تلفظ رأی
19/02/2010 ведете [ru] ведете تلفظ رأی
19/02/2010 ругательствами [ru] ругательствами تلفظ رأی
19/02/2010 согласии [ru] согласии تلفظ رأی
19/02/2010 рас [ru] рас تلفظ رأی
19/02/2010 вывела [ru] вывела تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/02/2010 гнева [ru] гнева تلفظ رأی
19/02/2010 иных [ru] иных تلفظ رأی
19/02/2010 составляет [ru] составляет تلفظ رأی
19/02/2010 примеривался [ru] примеривался تلفظ رأی
19/02/2010 бокалов [ru] бокалов تلفظ رأی
19/02/2010 прыжка [ru] прыжка تلفظ رأی
19/02/2010 шею [ru] шею تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/02/2010 песочно [ru] песочно تلفظ رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: روسیه

komma تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 704 (32 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 11

رأی ها: 32 رأی

نمایش ها: 12.451


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 4.984

مکان بر اساس تلفظ ها: 361