کلماتی که komma در فوروو تلفظ کرده

کاربر: komma مشترک تلفظ‌های komma شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
19/02/2010 сомневаетесь [ru] сомневаетесь تلفظ 0 رأی
19/02/2010 щедрости [ru] щедрости تلفظ 0 رأی
19/02/2010 сочту [ru] сочту تلفظ 0 رأی
19/02/2010 неограниченной [ru] неограниченной تلفظ 0 رأی
19/02/2010 цифру [ru] цифру تلفظ 0 رأی
19/02/2010 просим [ru] просим تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/02/2010 жалованья [ru] жалованья تلفظ 0 رأی
19/02/2010 указанного [ru] указанного تلفظ 0 رأی
19/02/2010 каталогизации [ru] каталогизации تلفظ 0 رأی
19/02/2010 приобретаем [ru] приобретаем تلفظ 0 رأی
19/02/2010 движимом [ru] движимом تلفظ 0 رأی
19/02/2010 комиссионных [ru] комиссионных تلفظ 0 رأی
19/02/2010 заключении [ru] заключении تلفظ 0 رأی
19/02/2010 требуемую [ru] требуемую تلفظ 0 رأی
19/02/2010 распорядиться [ru] распорядиться تلفظ 0 رأی
19/02/2010 колебания [ru] колебания تلفظ 0 رأی
19/02/2010 существовала [ru] существовала تلفظ 0 رأی
19/02/2010 ведете [ru] ведете تلفظ 0 رأی
19/02/2010 ругательствами [ru] ругательствами تلفظ 0 رأی
19/02/2010 согласии [ru] согласии تلفظ 0 رأی
19/02/2010 рас [ru] рас تلفظ 0 رأی
19/02/2010 вывела [ru] вывела تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/02/2010 гнева [ru] гнева تلفظ 0 رأی
19/02/2010 иных [ru] иных تلفظ 0 رأی
19/02/2010 составляет [ru] составляет تلفظ 0 رأی
19/02/2010 примеривался [ru] примеривался تلفظ 0 رأی
19/02/2010 бокалов [ru] бокалов تلفظ 0 رأی
19/02/2010 прыжка [ru] прыжка تلفظ 0 رأی
19/02/2010 шею [ru] шею تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/02/2010 песочно [ru] песочно تلفظ 0 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: روسیه

komma تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 696 (40 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 10

رأی‌ها: 40 رأی

نمایش‌ها: 18.678


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 6.375

مکان بر اساس تلفظ ها: 442