کلماتی که kimmiexsweetie در فوروو تلفظ کرده

کاربر: kimmiexsweetie مشترک تلفظ‌های kimmiexsweetie شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/07/2013 European [en] European تلفظ 2 رأی
09/12/2012 paparazzo [it] paparazzo تلفظ 1 رأی
09/12/2012 reality check [en] reality check تلفظ 0 رأی
09/12/2012 ridic [en] ridic تلفظ 0 رأی
09/12/2012 Thumbs down! [en] Thumbs down! تلفظ 0 رأی
09/12/2012 Keep it real! [en] Keep it real! تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
09/12/2012 Common Sense [en] Common Sense تلفظ 0 رأی
09/12/2012 no kidding [en] no kidding تلفظ 0 رأی
09/12/2012 apotheosis [en] apotheosis تلفظ 0 رأی
09/12/2012 assiduous [en] assiduous تلفظ 0 رأی
09/12/2012 armamentarium [en] armamentarium تلفظ 0 رأی
09/12/2012 axiomatic [en] axiomatic تلفظ 0 رأی
09/12/2012 Pharrell Williams [en] Pharrell Williams تلفظ 0 رأی
09/12/2012 Uncle Albert [en] Uncle Albert تلفظ 0 رأی
09/12/2012 predicament [en] predicament تلفظ 0 رأی
09/12/2012 Esmeralda [en] Esmeralda تلفظ 0 رأی
09/12/2012 transivity [en] transivity تلفظ 0 رأی
09/12/2012 Hinchinbrook [en] Hinchinbrook تلفظ 0 رأی
09/12/2012 epigenetic [en] epigenetic تلفظ 0 رأی
09/12/2012 ViVu [en] ViVu تلفظ 0 رأی
09/12/2012 Lazarsfeld [en] Lazarsfeld تلفظ 0 رأی
09/12/2012 Durrie [en] Durrie تلفظ 0 رأی
09/12/2012 Vicky Isley [en] Vicky Isley تلفظ 0 رأی
09/12/2012 organizes [en] organizes تلفظ 0 رأی
09/12/2012 cross-dresser [en] cross-dresser تلفظ 0 رأی
24/04/2012 Brangelina [en] Brangelina تلفظ 0 رأی
24/04/2012 changeless as canal water [en] changeless as canal water تلفظ 1 رأی
24/04/2012 electroglottography [en] electroglottography تلفظ 0 رأی
24/04/2012 hypothesizing [en] hypothesizing تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/04/2012 preventive [en] preventive تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

kimmiexsweetie تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 42 (3 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 0

رأی‌ها: 10 رأی

نمایش‌ها: 8.620


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 5.190