کلمات تلفظ شده توسط kevang در فورو

کاربر: kevang مشترک تلفظ های kevang شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
07/02/2012 Johann Christoph Pepusch [de] Johann Christoph Pepusch تلفظ رأی
07/02/2012 Abdominoskopie [de] Abdominoskopie تلفظ رأی
07/02/2012 Konnotat [de] Konnotat تلفظ رأی
07/02/2012 Bossierhammer [de] Bossierhammer تلفظ رأی
07/02/2012 Leupold [de] Leupold تلفظ رأی
07/02/2012 Drewsen Spezialpapiere [de] Drewsen Spezialpapiere تلفظ رأی
07/02/2012 Dendrogramm [de] Dendrogramm تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/07/2011 Bettfunktion [de] Bettfunktion تلفظ رأی
06/07/2011 rollbar [de] rollbar تلفظ رأی
06/07/2011 Drehelement [de] Drehelement تلفظ رأی
06/07/2011 Überhangmandat [de] Überhangmandat تلفظ رأی
06/07/2011 Wellenfeder [de] Wellenfeder تلفظ رأی
06/07/2011 Sexspielzeug [de] Sexspielzeug تلفظ رأی
06/07/2011 Verantwortungslosigkeit [de] Verantwortungslosigkeit تلفظ رأی
06/07/2011 Rückenverstellung [de] Rückenverstellung تلفظ رأی
06/07/2011 Kombielement [de] Kombielement تلفظ رأی
06/07/2011 abklappbar [de] abklappbar تلفظ رأی
06/07/2011 verlängerbar [de] verlängerbar تلفظ رأی
06/07/2011 Fußstütze [de] Fußstütze تلفظ رأی
06/07/2011 Materialmix [de] Materialmix تلفظ رأی
06/07/2011 Abholpreis [de] Abholpreis تلفظ رأی
06/07/2011 Textilleder [de] Textilleder تلفظ رأی
06/07/2011 Großwildjagd [de] Großwildjagd تلفظ رأی
06/07/2011 Geburtsfehler [de] Geburtsfehler تلفظ رأی
06/07/2011 Speckschlampe [de] Speckschlampe تلفظ رأی
06/07/2011 Lakonie [de] Lakonie تلفظ رأی
06/07/2011 Arzttochter [de] Arzttochter تلفظ رأی
06/07/2011 Armprothese [de] Armprothese تلفظ رأی
06/07/2011 alttestamentlich [de] alttestamentlich تلفظ رأی
06/07/2011 Kriegsnot [de] Kriegsnot تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: نامعلوم

kevang تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 121 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 8

رأی ها: 1 رأی

نمایش ها: 4.579


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 6.224

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.765