کلماتی که kenthn در فوروو تلفظ کرده صفحه 3.

کاربر: kenthn ويراستار فوروو مشترک تلفظ‌های kenthn شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/08/2013 injektioner [sv] injektioner تلفظ 0 رأی
30/08/2013 injektionerna [sv] injektionerna تلفظ 0 رأی
30/08/2013 makterna [sv] makterna تلفظ 0 رأی
30/08/2013 födelsedagsfest [sv] födelsedagsfest تلفظ 1 رأی
30/08/2013 karm [sv] karm تلفظ 0 رأی
29/05/2013 nipras [sv] nipras تلفظ 0 رأی
29/05/2013 serigrafi [sv] serigrafi تلفظ 0 رأی
29/05/2013 knort [sv] knort تلفظ 0 رأی
29/05/2013 blecktorn [sv] blecktorn تلفظ 0 رأی
27/05/2013 lasciv [sv] lasciv تلفظ 0 رأی
27/05/2013 Carmichaeltal [sv] Carmichaeltal تلفظ 1 رأی
17/11/2012 oftalmologi [sv] oftalmologi تلفظ 0 رأی
17/11/2012 attestera [sv] attestera تلفظ 0 رأی
17/11/2012 sexistisk [sv] sexistisk تلفظ 0 رأی
17/11/2012 gycklare [sv] gycklare تلفظ 0 رأی
17/11/2012 exposé [sv] exposé تلفظ 0 رأی
17/11/2012 niloter [sv] niloter تلفظ 0 رأی
17/11/2012 bofast [sv] bofast تلفظ 0 رأی
17/11/2012 dyning [sv] dyning تلفظ 0 رأی
17/11/2012 karibisk [sv] karibisk تلفظ 0 رأی
17/11/2012 dorisk [sv] dorisk تلفظ 0 رأی
17/11/2012 jonisk [sv] jonisk تلفظ 0 رأی
17/11/2012 loppmarknaden [sv] loppmarknaden تلفظ 0 رأی
21/10/2012 kvadratkilometer [sv] kvadratkilometer تلفظ 0 رأی
21/10/2012 legymer [sv] legymer تلفظ 0 رأی
21/10/2012 Thomas Quick [sv] Thomas Quick تلفظ 0 رأی
21/10/2012 göl [sv] göl تلفظ 0 رأی
21/10/2012 pränta [sv] pränta تلفظ 0 رأی
21/10/2012 hemvist [sv] hemvist تلفظ 0 رأی
21/10/2012 oupphörligen [sv] oupphörligen تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: سوئد

kenthn تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 2.650 (45 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 3.108

رأی‌ها: 60 رأی

نمایش‌ها: 89.555


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 130

مکان بر اساس تلفظ ها: 143